มนูญ บริสุทธิ์ เป็นนักการเมืองชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1 เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี (คนแรก) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มนูญ บริสุทธิ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2512
ก่อนหน้าศริ เพ็ชรบุล
ถัดไปพลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด21 มิถุนายน พ.ศ. 2451
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอท่าพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี
เสียชีวิต18 สิงหาคม พ.ศ. 2521 (70 ปี)
ลายมือชื่อ

ประวัติ

แก้

มนูญ บริสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2451 ที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอท่าพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายทองอยู่ กับนางทองคำ บริสุทธิ์ มีพี่น้องรวม 6 คน เป็นน้องชาย นาย สนิท บริสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4 จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบได้เป็นเนติบัณฑิตลำดับที่หนึ่ง ในขณะที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 19 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2470 และจบการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4

การทำงาน

แก้

มนูญ บริสุทธิ์ เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนแรกภายใต้โครงสร้างที่มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำแต่เพียงฝ่ายเดียว[1] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จนถึงปี พ.ศ. 2512 เป็นเวลากว่า 10 ปีในการดำรงตำแหน่งนี้

มนูญ บริสุทธิ์ เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 จึงลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และต่อในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2513 ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี เขาจึงไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนพลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม[3] จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของตนเอง

ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] และเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2517[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประวัติความเป็นมา[ลิงก์เสีย]จากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก กฤษณ์ สีวะรา พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ นายมนูญ บริสุทธิ์ นายอภัย จันทวิมล นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์)
 4. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2019-09-20.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๓๐ ราย)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙, ๔ มกราคม ๒๕๐๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน เก็บถาวร 2022-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๙๕๑, ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๘๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-11-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๖๙ ง หน้า ๑๖๙๓, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๑๑, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๕ ง หน้า ๘๘๒, ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 80 ตอนที่ 41 หน้า 1318, 30 เมษายน 2506
 14. 14.0 14.1 14.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 84 ตอนที่ 66 ฉบับพิเศษ หน้า 14, 14 กรกฏาคม 2510