ภาษาโนเวียล (novial) เป็น ภาษาประดิษฐ์ ที่คิดค้นโดย ศาสตราจารย์ ออตโต เจสเปอร์เซน ชาวเดนมาร์กซึ่งเคยร่วมงานในการคิดค้นภาษาอิดอมาก่อนหน้านี้ โดยคำศัพท์ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานจากภาษากลุ่มโรมานซ์ และ ภาษากลุ่มเจอร์แมนิก และไวยากรณ์ได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษ

ภาษาโนเวียล
novial
สร้างโดยออตโต เจสเปอร์เซน
วันที่1928
การจัดตั้งและการใช้ภาษาช่วยสื่อสารนานาชาติ
จุดประสงค์
ที่มาภาษากลุ่มโรมานซ์และเจอร์แมนิก; และอินเตร์ลิงเกวกับภาษาอิดอ
รหัสภาษา
ISO 639-3nov
นักภาษาศาสตร์nov
Linguasphere51-AAB-dc

มีการเปิดตัวภาษาโนเวียลในหนังสือ An International Language ของเจสเปอร์เซนใน ค.ศ. 1928[1] จากนั้นจึงมีการอัปเดตในพจนานุกรม Novial Lexike ของตนเองใน ค.ศ. 1930[2] และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 แต่ภาษานี้กลับหยุดพัฒนาหลังเจสเปอร์เซนเสียชีวิตใน ค.ศ. 1943[3]

อักขรวิธี แก้

ชุดตัวอักษรโนเวียล
ตัวพิมพ์ใหญ่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
ตัวพิมพ์เล็ก a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
หน่วยเสียงสัทอักษรสากล a b k, s และอื่น ๆ [a] d e f g h i , ʒ k l m n o p k[b] r s t u v ks, gz j, ʝ ts, z และอื่น ๆ[a]

ทวิอักษร ch และ sh ออกเสียงเป็น [t͡ʃ] หรือ [ʃ] โดยขึ้นอยู่กับผู้พูด เช่น chokolate อาจออกเสียงเป็น /t͡ʃokoˈlate/ หรือ /ʃokoˈlate/[1]

เทียบตัวอย่างภาษา แก้

นี่คือคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษาโนเวียลและภาษาอื่น ๆ:

ภาษาโนเวียล: ภาษาเอสเปรันโต: ภาษาอิดอ: ภาษาละติน:

Nusen Patre, kel es in siele,
mey vun nome bli sanktifika,
mey vun regno veni;
mey on fa vun volio
kom in siele anke sur tere.
Dona a nus disdi li omnidiali pane,
e pardona a nus nusen ofensos,
kom anke nus pardona a nusen ofensantes,
e non dukte nus en tentatione,
ma liberisa nus fro malu.
Amen.

Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
Via nomo estu sanktigita.
Venu Via regno,
plenumiĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Amen.

Patro nia, qua esas en la cielo,
tua nomo santigesez;
tua regno advenez;
tua volo facesez
quale en la cielo tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnadia pano,
e pardonez a ni nia ofensi,
quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni del malajo.
Amen.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.
Amen.

หมายเหตุ แก้

  1. 1.0 1.1 เฉพาะในชื่อเฉพาะและสัญลักษณ์สากล
  2. ใช้เฉพาะทวิอักษร qu

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "An International Language - Otto Jespersen". www.feedbooks.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-08-21. สืบค้นเมื่อ 2020-04-03.
  2. "Novial Lexike". www.blahedo.org. สืบค้นเมื่อ 2020-04-03.
  3. "Novial language, alphabet and pronunciation". www.omniglot.com. สืบค้นเมื่อ 2020-04-03.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้