เสียงหยุด ริมฝีปาก ก้อง

(เปลี่ยนทางจาก Voiced bilabial plosive)

เสียงหยุด ริมฝีปาก ก้อง (อังกฤษ: voiced bilabial stop) หรือ เสียงระเบิด ริมฝีปาก ก้อง (voiced bilabial plosive) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨b⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ b

  • ภาษาไทย - เสียงนี้ในภาษาไทยเขียนแทนด้วยตัวอักษร (ในตำแหน่งพยัญชนะต้น) เช่น , บ้าน
  • ภาษาอังกฤษ - เสียงนี้ในภาษาอังกฤษเขียนแทนด้วยตัวอักษร b เช่น boy, buy, mob
  • ภาษาญี่ปุ่น - แสดงด้วยตัวอักษรในแถว ば び ぶ べ และ
เสียงหยุด ริมฝีปาก ก้อง
b
หมายเลขไอพีเอ102
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)b
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0062
เอกซ์-แซมปาb
เคอร์เชินบอมb
ตัวอย่างเสียง