เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง

(เปลี่ยนทางจาก Voiceless alveolar fricative)

เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง (อังกฤษ: voiceless alveolar fricative) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨s⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ s ในภาษาไทย เสียงนี้เขียนแทนด้วยตัวอักษร , , และ (ในตำแหน่งพยัญชนะต้น)

เสียงเสียดแทรก
ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง
s
หมายเลขไอพีเอ132
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)s
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0073
เอกซ์-แซมปาs
เคอร์เชินบอมs
ตัวอย่างเสียง