ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ท้ายบัญชีอนุสัญญา CITES

รายชื่อ ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ท้ายบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ที่มา: บัญชีแนบทาย ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดชนิดสัตวปาและซากของสัตวปาที่หามนําเขาหรือสงออก

 • วงศ์แบนดิคูท (ชื่อสามัญ: Bandicoots ; ชื่อวิทยาศาสตร์: Family Peramelidae)
  • แบนดิคูทตีนหมู Pig-footed Bandicoot Chaeropus ecaudatus 1
  • แบนดิคูทหูกระต่ายใหญ่ หรือ บิลบี้ใหญ่ Greater rabbit-eared Bandicoot, Greater Bilby Macrotis lagotis 1
  • แบนดิคูทหูกระต่ายเล็ก หรือ บิลบี้เล็ก Lesser rabbit-eared Bandicoot, Lesser Bilby Macrotis leucura 1
  • แบนดิคูทจมูกยาว Long-nosed Bandicoot Perameles bougainville 1
 • วงศ์คัสคัส Cuscuses Family Phalangeridae
  • คัสคัสธรรมดา Grey Cuscus, Common Cuscus Phalanger orientalis 2
  • คัสคัสลายจุด Common Spotted Cuscus Spilocuscus maculatus 2
 • วงศ์วอมแบท Wombat Family Vombatidae
  • วอมแบทจมูกขน Northern hairy-nosed Wombat Lasiorhinus krefftii 1
 • วงศ์จิงโจ้ Kangaroos, wallabies Family Macropodidae
  • จิงโจ้ต้นไม้สีเทา Grizzled Tree-kangaroo Dendrolagus inustus 2
  • จิงโจ้ต้นไม้สีดำ Black Tree-kangaroo Dendrolagus ursinus 2
  • วัลลาบี้กระต่ายสีน้ำตาลแดง หรือ ออร์มาลา Rufous Hare-wallaby, Ormala Lagorchestes hirsutus 1
  • วัลลาบี้กระต่ายลายแถบ Banded Hare-wallaby Lagostrophus fasciatus 1
  • วัลลาบี้หางแหลมไบรเดิลด์ Bridled Nailtail Wallaby Onychogalea fraenata 1
  • วัลลาบี้หางแหลมเครสเซนท์ หรือ เมอร์ริน Crescent Nailtail Wallaby, Merrin Onychogalea lunata 1
 • วงศ์จิงโจ้หนู Rat-kangaroos Family Potoroidae
  • จิงโจ้หนูทุกชนิดในสกุล Bettongia Rat - kangaroos, Bettongs Bettongia spp. 1
  • จิงโจ้หนูจมูกขน หรือ จิงโจ้หนูทะเลทราย Buff - nosed Rat - kangaroo, Desert Rat - kangaroo Caloprymnus campestris 1
 • วงศ์ค้างคาวกินผลไม้ Fruit bats, flying foxes Family Pteropodidae
  • ค้างคาวในสกุล Acerodon (ยกเว้นชนิดที่อยู่ใน บัญชีหมายเลข 1) Fruit bats Acerodon spp. 2
  • ค้างคาวกินผลไม้หัวทอง Golden-capped Fruit Bat Acerodon jubatus 1
  • ค้างคาวกินผลไม้ยักษ์เกาะปาไน Panay giant Fruit Bat Acerodon lucifer 1
  • ค้างคาวในสกุล Pteropus (ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 1) Flying foxes Pteropus spp. 2
  • ค้างคาวตรุค Chuuk Flying-fox Pteropus insularis 1
  • ค้างคาวมาเรียนาส์ Marianas Flying-fox Pteropus mariannus 1
  • ค้างคาวแคโรไลน์ Caroline Flying-fox Pteropus molossinus 1
  • ค้างคาวมอร์ทล็อค Mortlock Flying-fox Pteropus phaeocephalus 1
  • ค้างคาวพาเลาใหญ่ Large palau Flying-fox Pteropus pilosus 1
  • ค้างคาวซาโมน Samoan Flying-fox Pteropus samoensis 1
  • ค้างคาวอินซุลาร์ Insular Flying-fox Pteropus tonganus 1
 • วงศ์ลีเมอร์ใหญ่ Large Lemurs Family Lemuridae
 • วงศ์ลีเมอร์สปอร์ตทีฟ Sportive lemurs Family Megaladapidae
 • วงศ์ลีเมอร์แคระ Dwarf lemurs Family Cheirogaleidae
 • วงศ์อินดริส Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs Family Indridae spp. 1
 • วงศ์อาย-อาย Aye-aye Family Daubentoniidae
  • อาย-อาย Aye-aye Daubentonia madagascariensis 1
 • วงศ์ลิงมาโมเสท Marmosets, tamarins Family Callitrichidae
  • ลิงมาร์โมเสทกอล์ดี้ Goeldi's Marmoset Callimico goeldii 1
  • ลิงมาร์โมเสทหูขาว White-eared Marmoset, Buffytuffed ear Marmoset Callithrix aurita 1
  • ลิงมาร์โมเสทหัวปุย Buffy-headed Marmoset Callithrix flaviceps 1
  • ลิงทามารินทุกชนิดในสกุล Leontopithecus Tamarins Leontopithecus spp. 1
  • ลิงทามารินสองสี Pied Tamarin, Bared-face Tamarin Saguinus bicolor 1
  • ลิงทามารินจิออฟฟรอย Geoffroy's Tamarin, Cotton-top Marmoset Saguinus geoffroyi 1
  • ลิงทามารินตีนขาว White-footed Tamarin Saguinus leucopus 1
  • ลิงทามารินหัวสำลี Cotton-headed Tamarin, Cottontop Tamarin Saguinus oedipus 1
 • วงศ์ลิงโลกใหม่ New World monkeys Family Cebidae
  • ลิงฮาวลิ่งเกาะคอยบา Coiba island Howling Monkey Alouatta coibensis 1
  • ลิงฮาวลิ่งแมนเทิล Mantled Howling Monkey, Mantled Howler Alouatta palliata 1
  • ลิงฮาวลิ่งกัวเตมาลา Guatemalan Howling Monkey Alouatta pigra 1
  • ลิงแมงมุมคิ้วดำ Black-browed Spider Monkey Ateles geoffroyi frontatus 1
  • ลิงแมงมุมปานามา Panama Spider Monkey, Red Spider Monkey Ateles geoffroyi panamensis 1
  • ลิงแมงมุมขน Woolly Spider Monkey Brachyteles arachnoides 1
  • ลิงอูการิสทุกชนิดในสกุล Cacajao Uakaris Cacajao spp. 1
  • ลิงซากิจมูกขาว White-nosed Saki Chiropotes albinasus 1
  • ลิงขนยาวหางเหลือง Yellow-tailed Woolly Monkey Lagothrix flavicauda 1
  • ลิงกระรอกอเมริกากลาง หรือ ลิงกระรอกหลังแดง Central American Squirrel Monkey, Red-backed Squirrel Monkey Saimiri oerstedii 1
 • วงศ์ลิงโลกเก่า Old World monkeys Family Cercopithecidae
  • ลิงแมนกาบี้แม่น้ำทาน่า Tana River Mangabey Cercocebus galeritus galeritus 1
  • ลิงไดอาน่า หรือ ลิงกีนอนไดอาน่า Diana Monkey, Diana Guenon Cercopithecus diana 1
  • ลิงหางสิงโต หรือ วันเดรู Lion-tailed Macaque, Wanderoo Macaca silenus 1
  • ลิงดริล Drill Mandrillus leucophaeus 1
  • ลิงแมนดริล Mandrill Mandrillus sphinx 1
  • ลิงจมูกสั้นเกาะเมนทาวี Mentawi Island Snub-nosed Langur Nasalis concolor 1
  • ลิงจมูกยาว Proboscis Monkey, Longnosed Monkey Nasalis larvatus 1
  • ค่างเกาะเมนทาวี Mentawi Leaf Monkey Presbytis potenziani 1
  • ลิงโคโลบัสเคิร์ก Kirk's Colobus Procolobus pennantii kirkii 1
  • ลิงโคโลบัสทาน่า Tana river Colobus Procolobus rufomitratus 1
  • จำพวกค่างห้าสีและค่างจมูกสั้นทุกชนิดในสกุล Pygathrix Snub-nosed Langur, Douc Langur Pygathrix spp. 1
  • ค่างธรรมดา Common Langur, Grey Langur Semnopithecus entellus 1
  • ค่างสีทอง Golden Langur Trachypithecus geei 1
  • ค่างหมวก Bonneted Langur, Capped Langur Trachypithecus pileatus 1
 • วงศ์ชะนี Gibbons Family Hylobatidae spp. 1
 • วงศ์ลิงใหญ่ Chimpanzees, gorilla, orangutan Family Hominidae
 • วงศ์ตัวกินมดอเมริกา American anteaters Family Myrmecophagidae
  • ตัวกินมดยักษ์ Giant Anteater Myrmecophaga tridactyla 2
  • ทาแมนดัวเม็กซิโก Mexican Tamandua Tamandua mexicana 3 (กัวเตมาลา)
 • วงศ์สล็อทสามนิ้ว Three-toed sloth Family Bradypodidae
  • สล็อทสามนิ้วคอสีน้ำตาล Brown-throated Three-toed Sloth Bradypus variegatus 2
 • วงศ์สล็อทสองนิ้ว Two-toed Sloth Family Megalonychidae
  • สล็อทสองนิ้วฮอฟฟ์แมนส์ Hoffmann's Two-toed Sloth Choloepus hoffmanni 3 (คอสตาริกา)
 • วงศ์อาร์มาดิลโล Armadillos Family Dasypodidae
  • อาร์มาดิลโลหางเปลือยถิ่นเหนือ Northern naked-tailed Armadillo Cabassous centralis 3 (คอสตาริกา
  • อาร์มาดิลโลหางเปลือยใหญ่ Greater Naked-tailed Armadillo Cabassous tatouay 3 (อุรุกวัย)
  • อาร์มาดิลโลขนแอนดีส Andean Hairy Armadillo Chaetophractus nationi 2
  • อาร์มาดิลโลยักษ์ Giant Armadillo Priodontes maximus 1
 • วงศ์ลิ่น Pangolins Family Manidae
  • ลิ่นทุกชนิดในสกุล Manis - Pangolins - Manis spp. 2
 • วงศ์กระต่าย Hispid hare, volcano rabbit Family Leporidae
  • กระต่ายป่าอัสสัม Assam Rabbit Caprolagus hispidus 1
  • กระต่ายภูเขาไฟ Volcano Rabbit Romerolagus diazi 1
 • วงศ์กระรอก Ground squirrels, tree Family Sciuridae
  • กระรอกทุ่งหญ้าแพรรี่แม็กซิโก Mexican Prairie Dog Cynomys mexicanus 1
  • กระรอกปาล์มอีเบียนส์ Ebian's Palm Squirrel Epixerus ebii 3 (กานา)
  • มาร์ม็อทหางยาว Long-tailed Marmot Marmota caudata 3 (อินเดีย)
  • มาร์ม็อทหิมาลัย Himalayan Marmot Marmota himalayana 3 (อินเดีย)
  • พญากระรอกทุกชนิดในสกุล Ratufa Giant squirrels Ratufa spp. 2
  • กระรอกเด็บบ์ Deppe's Squirrel Sciurus deppei 3 (คอสตาริกา)
 • วงศ์กระรอกบินแอฟริกา African flying squirrels Family Anomaluridae
  • กระรอกบินบีครอฟท์ Beecroft's Flying Squirrel Anomalurus beecrofti 3 (กานา)
  • กระรอกบินลอร์ดเดอร์บี Lord Derby's Flying Squirrel Anomalurus derbianus 3 (กานา)
  • กระรอกบินเพลส์ Pel's Flying Squirrel Anomalurus pelii 3 (กานา)
  • กระรอกบินหูยาว Long-eared Flying Squirrel, Longeared Flying Mouse Idiurus macrotis 3 (กานา)
 • วงศ์หนู Mice, rats Family Muridae
  • หนูรังกิ่งไม้ใหญ่ Greater Stick-nest Rat Leporillus conditor 1
  • หนูชาร์คเบย์ Shark Bay Mouse Pseudomys praeconis 1
  • หนูพรุเทียม False Swamp Rat Xeromys myoides 1
  • หนูหินภาคกลาง Central Rock Rat Zyzomys pedunculatus 1
 • วงศ์เม่นหงอน Crested porcupine Family Hystricidae
  • เม่นหงอนแอฟริกาเหนือ North African Crested porcupine Hystrix cristata 3 (กานา)
 • วงศ์เม่นโลกใหม่ New World porcupines Family Erethizontidae
  • เม่นต้นไม้เม็กซิโก หรือ เม่นขนแคระเม็กซิโก Mexican Tree Porcupine, Mexican Hairy Dwarf Porcupine Sphiggurus mexicanus 3 (ฮอนดูรัส)
  • เม่นขนแคระหนามสีส้ม Orange-spined Hairy Dwarf Porcupine Sphiggurus spinosus 3 (อุรุกวัย)
 • วงศ์พาค่า Paca Family Agoutidae
  • พาค่า หรือ พาค่าลายจุด Paca, Spotted Paca Agouti paca 3 (ฮอนดูรัส)
 • วงศ์อะกูติ Agouti Family Dasyproctidae
  • อะกูติอเมริกากลาง Central American Agouti Dasyprocta punctata 3 (ฮอนดูรัส)
 • วงศ์ชินชิลลา Chinchillas Family Chinchillidae
  • ชินชิลลาทุกชนิดในสกุล Chinchilla Chinchillas Chinchilla spp. 1

อันดับนกเรีย (Order Rheiformes)

แก้

อันดับนกทินามู (Order Tinamiformes)

แก้

อันดับนกเพนกวิน (Order Sphenisciformes)

แก้

อันดับนกเป็ดผี (Order Podicipediformes)

แก้

อันดับนกจมูกหลอด (Order Procellariiformes)

แก้

อันดับนกกระทุง (Order Pelecaniformes)

แก้

อันดับนกกระสา (Order Ciconiiformes)

แก้