ขณะนี้ วิกี้ มี 165,633 บทความ
thanyakij
 just a normal human


สำนักเลขานุการ

พระราชดำรัส

แก้

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ. . . พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2525

ลิงก์

แก้

Template Doc

แก้
<includeonly>{{template doc page transcluded}}</includeonly><noinclude>{{template doc page viewed directly}}</noinclude>
<!-- EDIT TEMPLATE DOCUMENTATION BELOW THIS LINE -->

{{subst:ยินดีต้อนรับ}} --~~~~

ข้อมูลพันธุ์พืช ฟังไจ และโครมาลวีโอลาตา

แก้
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| name = 
| common_name =
| status = 
| status_ref =
| fossil_range =
| image = 
| image_caption =
| regnum =[[พืช]] ([[Plantae]])
| divisio =[[พืชดอก]] ([[Magnoliophyta]])
| classis =[[พืชใบเลี้ยงคู่]] ([[Magnoliopsida]])
| ordo =
| familia =
| genus =
| species =
| binomial =
| binomial_authority =
| subdivision_ranks =
| subdivision =
}}

ข้อมูลพันธุ์สัตว์ และโพรทิสตา

แก้
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| name = 
| common_name =
| status = 
| status_ref =
| fossil_range =
| image = 
| image_caption =
| regnum = [[สัตว์]] ([[Animalia]])
| phylum = [[สัตว์มีแกนสันหลัง]] ([[Chordata]])
| classis =[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม]] ([[Mammalia]])
| ordo =
| familia =
| genus =
| species =
| binomial =
| binomial_authority =
| subdivision_ranks =
| subdivision =
}}
{{กล่องท้ายเรื่องใหม่
| name=พรรณไม้ดอกไม้ประดับ
| titlebar = #6FCE10
| titlecolor=#fefefe
| image= [[ภาพ:WikiBotany BulletHeader.png|26px|]] 
| category=ไม้ดอกไม้ประดับ
| title=พรรณไม้ดอกไม้ประดับ เรียงตามชื่อ
| group1= ก
| list1= 
| group2= 
| list2= 
| group3= 
| list3= 
| group4= 
| list4= 
| group5= 
| list5= 
| group6= 
| list6= 
| group7= 
| list7= 
}}

บทความประเทศ

แก้

รูปแบบการเขียน

แก้

ใช้กับบทความ ประเทศ รัฐ ดินแดน อดีตประเทศ อดีตรัฐ หรืออดีตดินแดน

กล่องข้อมูล
ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น
{{กล่องข้อมูล}}


ย่อหน้าแรก
จะเป็นสรุปทั้งหมดของบทความ ให้ภาพรวม ถ้าบทความไหนไม่มี ให้สร้างขึ้นมาสั้นๆ ว่าบทความนั้นกล่าวถึงอะไร โดยใช้รูปแบบโดยประมาณ ดังต่อไปนี้
'''ชื่อดินแดน'''<ref>อ้างอิงชื่อหลัก</ref> หรือ '''ชื่ออื่น''' <ref>อ้างอิงชื่ออื่น</ref> (ภาษาถิ่น: AAAA) 
ข้อมูลสรุปอื่นๆพอสังเขป


เนื้อหา
เนื้อหาสามารถมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการจัดหน้าตาตามผู้เขียน
==ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต==
<แทรกแผนที่แสดงอาณาเขตทางรัฐกิจกับเพื่อนบ้าน>
ประเทศ____ ตั้งอยู่ริมทะเล ภูเขา แม่น้ำ ฯลฯ บนคาบสมุทร เกาะ ทะเล ทวีป ดาวอังคาร กาแลกซี ฯลฯ 
หรือ ตั้งอยู่ทาง เหนือ ใต้ ออก ตก บน ล่าง ซ้าย ขวา เอ บี สี่เหลี่ยม ฯลฯ ของประเทศ รัฐ ดินแดน 
อดีตดินแดน ฯลฯ ระหว่างพิกัด +AAA องศาตะวันลอย ถึง -999 องศาตะวันจม 
(กรณีดินแดน: ห่างจาก นครABC ประมาณ 300 กิโลไมล์) มีพื้นที่ 999 ไร่ 777 ตารางกิโลแมว
โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
* ทิศเหนือ ติดต่อกับ
* ทิศใต้ ติดต่อกับ
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

===พื้นที่พิพาท===
<แทรกแผนที่พื้นที่พิพาท>
มีอาณาเขตที่เป็นพื้นที่พิพาท คือ 
1.....
2.....
3.....
4.... 
(ให้กล่าวโดยสรุป แล้วไปขยายความในหัวข้อ การต่างประเทศ)

==ชื่อเรียก==
ถ้ามี อธิบายที่มาของชื่อเรียก ว่าเป็นมาอย่างไร

==ประวัติศาสตร์==
ถ้าเยอะ ให้แยกบทความ ตรงนี้ให้สรุปโดยย่อ

==ภูมิประเทศ==
ถ้าเยอะ ให้แยกบทความ ตรงนี้ให้สรุปโดยย่อ
ถ้าไม่เยอะ หรือในหน้าเนื้อหาละเอียด ให้อธิบายถึงสิ่งสำคัญทางภูมิศาสตร์

เช่น ภาคนี้ภาคนั้นเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ที่ราบขั้นบันได ฯลฯ
สูงจาก [[MSL]] กี่เมตรๆ จุดสูงสุด ต่ำสุดอยู่ที่ไหน


==ภูมิอากาศ==
ใช้ภูมิอากาศระบบ[[เคปเปิน]] อธิบายถึงรายละเอียดปริมาณฝน น้ำท่า ด้วย
ถ้ามีกราฟแสดงอุณหภูมิรอบปี ปริมาณน้ำฝนรอบปี ปริมาณน้ำท่ารอบปี 
ความชื้นสัมพัทธ์รอบปี ด้วยจะดีมาก


==การเมืองการปกครอง==
อธิบายเรื่องรูปแบบของรัฐ ระบบและระบอบการปกครอง
และอธิบายเกี่ยวกับที่มาหรือองค์ประกอบของผู้ปกครองรัฐ
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองรัฐในด้านอื่นๆ

==ดินแดนในการปกครอง / การแบ่งเขตการปกครอง==
แสดงเขตการปกครองพร้อมแผนที่รัฐกิจที่แบ่งเขตการปกครอง

==ประชากร เชื้อชาติ ศาสนา==
==ภาษา==
==ศิลปวัฒนธรรม==
==ทรัพยากรธรรมชาติ==
==เศรษฐกิจและการค้า==
==การทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ==
==ชื่อเสียง รางวัล และการจัดอันดับ==
==เกร็ดความรู้==

อย่างไรก็ตามสามารถต่อเติมเพิ่มหัวข้อเนื้อหา ได้ตามความเหมาะสมของเนื้อความและบทความ
โดยในส่วนที่เลือ ให้เขียนตามรูปแบบปกติของบทความวิกิพีเดีย โดยรายละเอียดตามด้านล่างนี้


อ้างอิง
ส่วนอ้างอิงทั้งหมดจากบทความ
ดูเพิ่ม
บทความในวิกิพีเดีย ที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกัน
แหล่งข้อมูลอื่น
บทความนอกวิกิพีเดียที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม อาจจะแบ่งเป็น หนังสืออ่านเพิ่มเติม และ ลิงก์ภายนอก
แม่แบบเชื่อมโยง
ส่วนนี้จะเป็นแม่แบบเชื่อมโยงบทความที่ลักษณะใกล้เคียงกัน


หมวดหมู่
เป็นคำสั่งในการจัดหมวดหมู่ เรียงลำดับตามความสำคัญ
โครง
ใส่สำหรับบทความที่ยังไม่สมบูรณ์
ลิงก์ข้ามภาษา
ลิงก์ไปยังบทความเรื่องเดียวกันในภาษาอื่น

Bookmark

แก้

แม่แบบ:ป้ายสถานีรถไฟ | วิกิพีเดีย:การใช้กลุ่มแม่แบบสถานีรถไฟ | แม่แบบ:แม่แบบทดสอบ1

ประวัติศาสตร์

แก้


 

  กล่องผู้ใช้นี้ถูกยกเลิกแล้ว หากต้องการใช้งานต่อ กรุณาเปลี่ยนไปใช้ {{ผู้ใช้:Thanyakij/box/respect to king}}
สถานีก่อนหน้า รถไฟฟ้ามหานคร สถานีต่อไป

สถานีสีลม

สายเฉลิมรัชมงคล

สถานีคลองเตย


{{รถไฟ/กรุงเทพ}}
{{รถไฟ/บางซื่อ}}
{{รถไฟ/อยุธยา}}
{{รถไฟ/สมุทรสาคร}}
{{รถไฟ/นครปฐม}}
{{รถไฟ/กาญจนบุรี}}
{{รถไฟ/เพชรบุรี}}

{{รถไฟฟ้า/สุขุมวิท}}
{{รถไฟฟ้า/สีลม}}
{{รถไฟฟ้า/น้ำเงิน}}
{{รถไฟฟ้า/สุวรรณภูมิ}}
{{รถไฟฟ้า/แดงอ่อน}}
{{รถไฟฟ้า/แดงเข้ม}}
{{รถไฟฟ้า/ม่วง}}

แม่แบบ:สถานีรถไฟฟ้า

</noinclude>
Aquapatinth/notes