ผู้ใช้:Aquapatinth/noto express/pad3

ลำดับกษัตริย์พม่า
Thanyakij.png
thanyakij
 just a normal humanลำดับกษัตริย์มอญแก้ไข

Mon monarchs ruled lower Burma from 1287 to 1539 with a brief revival during 1550-53

ชื่อในภาษามอญ คริสต์ศักราช พุทธศักราช รวมปีครองราชย์ ความสัมพันธ์ สวรรคต ชื่อในภาษาพม่า ชื่อในภาษาบาลี ชื่ออื่นๆ
วเรรู 1287-96 649 19 ถูกปลงพระชนม์ ฟ้ารั่ว, มะกะโท, วรัว, วโร, วรีรุ วเรรู
ขุนลอ (มอญ) 1296-1310 668 4 พระอนุชา ถูกปลงพระชนม์ Hkun Law Tha-na-ran-bya-keit
Saw U 1310-24 672 13 nephew ถูกปลงพระชนม์ Saw O Theng-mhaing
Saw Zein 1324-31 685 7 พระอนุชา ถูกปลงพระชนม์ Binga-ran-da
Zein Pun 1331 ปราบดาภิเษก ถูกปลงพระชนม์
Saw E Gan Gaung 1331 ถูกปลงพระชนม์
Banya E Law 1331-48 692 18 พระอนุชาต่างมารดา Binnya E Law
พระยาอู่ 1348-83 710 37 ราชบุตร โรคชรา บินเยียอู Tsheng-phyu-sheng
พระเจ้าราชาธิราช 1383-1421 747 39 ราชโอรส อุบัติเหตุ Razadarit Binnya New
Banya Dhamraja 1423-26 785 3 ราชโอรส ถูกปลงพระชนม์ Binnyadammayaza
Binnya Ram I 1426-46 788 20 พระอนุชา Binnyaran รามราชาธิราช Binnya Rankit
Banyabarow 1446-50 808 4 พระนัดดา Binnyawaru ชัยดิษราชาธิราช Banyabarvor,
Banya Ken Dau 1450-53 812 3 พระอนุชาต่างมารดา ธรรมไตรโลกยนาถ Banya Ken, Binya Keng, Banya Kyan
Mawdaw 1453 815 พระอนุชาต่างมารดา
เชง สอบู 1453-1472 815 7 สละราชสมบัติ Shin Sawbu วิหระเทวี
ธรรมเจดีย์ 1472-92 822 31 ราชบุตรเขย โรคชรา ธัมมาเซตี รามาธิบดี Dhammazedi, Damazedi, Dhammachedi, Dhammaceti
Binnya Ram II 1492-1526 853 35 พระโอรส Binnyaran
Takayutpi 1526-39 888 14 พระโอรส Takayutpi
Smim Sawhtut 1550 usurper ถูกปลงพระชนม์ Smim Sawhtut
Smim Htaw 1551-53 2 usurper ถูกสำเร็จโทษ Smim Htaw

ข้อมูลอ้างอิงแก้ไขอาณาจักรพุกามแก้ไข

Rulers of Bagan
Name Relationship Reign (A.D.) Notes
Thamudarit 107-152 founder of Bagan
Pyinbya Son of Khelu 846-878 moved capital from Tampawadi (modern Pwasaw) to Bagan
Anawratha Son of Kunsaw Kyaunghpyu 1044-1077 founder of Bagan and the First Burmese Empire
Sawlu Son 1077-1084
Kyanzittha Brother 1084-1113
Alaungsithu Grandson 1113-1167 1113-1160(?)
Narathu Son 1167-1170 1160-1165(?), aka Kala-gya Min ( king fallen by Indians)
Naratheinkha Son 1170-1173
Narapatisithu Brother 1174-1211
Htilominlo Son 1211-1234 aka Nandaungmya (one who often asked for the throne)
Kyaswa Son 1234-1250
Uzana Son 1250-1255
Narathihapati Son 1255-1287 lost the kingdom to the Mongols and known as Tayoke Pyay Min (king who fled from the Chinese) to posterity
Kyawswa Son 1287-1298
Sawhnit Son 1298-1325
Sawmunnit Son 1325-1369

Although Anawratha is accounted for the founding of Bagan, Thamudarit is the listed as the "traditional" founder of Bagan in The Glass Palace Chronicle (Hmannan Yazawin).

en:Pagan Kingdom


ราชวงศ์อลองพญา (ราชวงศ์คองบอง)แก้ไข

The rulers of the Konbaung Dynasty styled themselves as Min, or King.

No ชื่อไทย ชื่อภาษาอังกฤษ การสืบสันตติวงศ์ Reign Notes
1 พระเจ้าอลองพญา Alaungpaya village chief พ.ศ. 2295-พ.ศ. 2303 founder of the dynasty and the Third Burmese Empire, invaded Ayutthaya
2 พระเจ้ามังลอก (นองดอคยี) Naungdawgyi son พ.ศ. 2303-2306
3 พระเจ้ามังระ (สินพยุฉิ่น) Hsinbyushin brother พ.ศ. 2306-1776 invaded and sacked Ayutthaya, invaded Chiang Mai and Laos, invaded Manipur, successfully repulsed 4 Chinese invasions
4 พระเจ้าจิงกูจา (จิงกู)* Singu Min son 1776-1781
5 พระเจ้ามองหม่อง Phaungkaza Maung Maung cousin (son of Naungdawgyi) 1781 the shortest reign in history of just over one week
6 พระเจ้าปดุง (โบดอพญา) Bodawpaya uncle (son of Alaungpaya) 1781-1819 invaded and annexed Arakan, invaded Ayutthaya
7 พระเจ้าจักกายแมง (บาจีดอ) Bagyidaw son 1819-1837 led the armies to Arakan as crown prince, invaded Assam and Manipur, defeated in the First Anglo-Burmese War
8 พระเจ้าสาราวดี* Tharrawaddy Min brother 1837-1846
9 พระเจ้าพุกาม* Pagan Min son 1846-1852 overthrown by Mindon after his defeat in the Second Anglo-Burmese War
10 พระเจ้ามินดง* Mindon Min brother 1853-1878 sued for peace with the British; had a very narrow escape in a palace rebellion by two of his sons but his brother Crown Prince Ka Naung was killed
11 พระเจ้าสีป่อ (ธีบอ)* Thibaw Min son 1878-1885 the last king of Burma, forced to abdicate and exiled to India after his defeat in the Third Anglo-Burmese War

*These kings retained as their titles the names of the towns they were given to "eat" or become the lord of as royal princes. Also note that Naungdawgyi was the eldest brother of Hsinbyushin and Bodawpaya who was the grandfather of Mindon, Bagyidaw being Mindon's elder uncle. They were known by these names to posterity, although the formal titles at their coronation by custom ran to some length in Pali; Mintayagyi paya was the equivalent of Your/His Majesty..

en:Konbaung dynasty