แม่แบบ:ป้ายสถานีรถไฟ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

แก้
{{{name_th}}}
{{{name_en}}}
กิโลเมตรที่ {{{distance}}}
{{{prev_th1}}}
{{{prev_en1}}}
–{{{prev_distance1}}} กม.{{{note_prev1}}}
{{{next_th1}}}
{{{next_en1}}}
+{{{next_distance1}}} กม.{{{note_next1}}}
{{{prev_th2}}}
{{{prev_en2}}}
–{{{prev_distance2}}} กม.{{{note_prev2}}}
{{{next_th2}}}
{{{next_en2}}}
+{{{next_distance2}}} กม.{{{note_next2}}}
{{{prev_th3}}}
{{{prev_en3}}}
–{{{prev_distance3}}} กม.{{{note_prev3}}}
{{{next_th3}}}
{{{next_en3}}}
+{{{next_distance3}}} กม.{{{note_next3}}}
ดูเพิ่ม: [[รายชื่อสถานีรถไฟ {{{seealso}}}]]
{{{footnote}}}
{{ป้ายสถานีรถไฟ
| name_th = 
| name_en = 
| distance = 

| prev_th1 = 
| prev_en1 = 
| prev_distance1 = 
| note_prev1 = 
| next_th1 = 
| next_en1 = 
| next_distance1 = 
| note_next1 = 

| prev_th2 = 
| prev_en2 = 
| prev_distance2 = 
| note_prev2 = 
| next_th2 = 
| next_en2 = 
| next_distance2 = 
| note_next2 = 

| prev_th3 = 
| prev_en3 = 
| prev_distance3 = 
| note_prev3 = 
| next_th3 = 
| next_en3 = 
| next_distance3 = 
| note_next3 = 

| seealso = 
| footnote = 

| embed = 
}}

ดูเพิ่ม

แก้