วงศ์แมวน้ำ
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง
ชั้น: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
อันดับ: สัตว์กินเนื้อ
อันดับย่อย: Caniformia
วงศ์ใหญ่: สัตว์ตีนครีบ
วงศ์: Phocidae
Gray, 1821
Genera

Monachus (Monk Seals)
แมวน้ำช้าง (Elephant Seal)
แมวน้ำกินปู (Crabeater Seals)
Leptonychotes
แมวน้ำเสือดาว (Leopard Seals)
Ommatophoca
Erignathus (Bearded Seals)
Phoca
Pusa
แมวน้ำเทา (Grey Seals)
Cystophora (Hooded Seals)

วงศ์แมวน้ำ (อังกฤษ: true seal, earless seal) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ใหญ่สัตว์ตีนครีบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือวงศ์ไม่มีใบหู(Phocidae) วงศ์แมวน้ำมีหู (Otariidae) และ วอลรัส (Odobenidae)

ลักษณะทั่วไป

แมวน้ำตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย โดยมีคอเป็นสันใหญ่ สีขนลำตัวของตัวผู้เป็นสีเทา-ดำ และมีสีน้ำตาลแซม น้ำหนักราว 247 กิโลกรัม ความยาว 2.15 เมตร ตัวเมียมีสีลำตัวเป็นสีน้ำตาล-เทา น้ำหนักราว 57 กิโลกรัม และมีความยาว 1.56 เมตร

ถิ่นอาศัยและอาหาร

แมวน้ำจะออกจับปลาในทะเลใกล้เกาะเล็ก ๆ และขึ้นฝั่งบนเกาะบริเวณชายหาดที่เป็นโขดหินที่มีการขึ้นลงของน้ำทะเลในเขตแอฟริกาใต้ กินปลาเป็นอาหารหลักรวมทั้งปลาหมึกและหอย

พฤติกรรมและการสืบพันธุ์

แมวน้ำเคปเฟอร์ซีลเป็นสัตว์สังคม แต่มักขี้บ่น อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ชอบล่าเหยื่อและหากินตามผิวน้ำหรือน้ำตื้นๆ หากินปลาตามเรือของชาวประมง ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ตัวผู้จะไปยังพื้นที่ผสมพันธุ์ซึ่งเป็นชายหาดที่เป็นโขดหินและประกาศอาณาเขต อีกหลายสัปดาห์ต่อมาตัวเมียจะตามเข้ามาเพื่อออกลูกจำนวน 1 ตัว ซึ่งจะมีตัวเมียหลายตัวเข้ามาในอาณาเขต ตัวผู้ที่ครองอาณาเขตจะไล่ตัวผู้ตัวอื่นออกนอกอาณาเขตหากล้ำเข้ามา จนกว่ามันจะได้ผสมพันธุ์กับตัวเมียทุกตัว ตัวเมียจะเป็นสัดหลังการออกลูก 5 - 6 วัน และมีระยะการตั้งท้องนานประมาณ 1 ปี

อ้างอิง