สัตว์กินเนื้อ หรือ ผู้บริโภคสัตว์ (อังกฤษ: carnivore) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยพลังงานและสารอาหารจากอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อของสัตว์เป็นหลักซึ่งได้มาจากการล่าเหยื่อและการกินซาก[1]

สิงโตเป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อปรับไม่ได้ ซึ่งกินเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร
กาบหอยแครง หนึ่งในพืชกินสัตว์

สิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร เรียกว่า สิ่งมีชีวิตกินเนื้อปรับไม่ได้ (hypercarnivores หรือ obligate carnivores) ส่วนสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารชนิดอื่นด้วย เรียกว่า สิ่งมีชีวิตกินเนื้อปรับได้ (mesocarnivores หรือ facultative carnivores) สิ่งมีชีวิตกินเนื้อที่ไม่ถูกล่าโดยสัตว์ชนิดอื่นเลย เรียกว่า ผู้ล่าเหยื่ออันดับสูงสุด (apex predator)

คำว่า "สัตว์กินเนื้อ" นี้ยังหมายรวมถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับสัตว์กินเนื้อ ซึ่งเป็นชื่อที่อาจทำให้เข้าใจผิดในบางครั้ง เมื่อสัตว์ในอันดับสัตว์กินเนื้อนี้ส่วนน้อยกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักเท่านั้น แต่โดยทั่วไปหลายชนิดเป็นสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะหมีหลายชนิด รวมทั้งแพนด้ายักษ์ที่เกือบเรียกได้ว่าเป็นสัตว์กินพืชอย่างแท้จริง

นอกเหนือไปจากสัตว์แล้ว ยังมีพืชกินสัตว์ และเห็ดรากินสัตว์อีกด้วย เช่น กาบหอยแครง เขนงนายพราน เป็นต้น

อ้างอิง แก้

  1. Nutrient Requirements: Carnivores. Duane E. Ullrey. Encyclopedia of Animal Science.