อันดับสัตว์กินเนื้อ

(เปลี่ยนทางจาก สัตว์กินเนื้อ)
อันดับสัตว์กินเนื้อ
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 40–0Ma
ปลายสมัยอีโอซีนถึงปัจจุบัน
Carnivora portraits.jpg
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
ชั้นฐาน: Eutheria
อันดับใหญ่: Laurasiatheria
อันดับ: Carnivora
Bowdich, 1821
วงศ์

สัตว์กินเนื้อ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Order Carnivora) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมายถึงสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลัก ไม่ว่าเนื้อสัตว์นั้นจะมาจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้ว

สัตว์บางชนิดจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อเพื่อความอยู่รอด อันเนื่องมาจากพันธุกรรม เราเรียกสัตว์ในกลุ่มนี้ว่า "true carnivore" (สัตว์กินเนื้อแท้) หรือ "obligate carnivores" (สัตว์กินเนื้อโดยบังคับ) สัตว์ในกลุ่มนี้อาจกินพืชผักหรืออาหารชนิดอื่นได้ แต่มันจะต้องกินเนื้อเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารหลักของมัน กายวิภาคของสัตว์ในกลุ่มนี้ ทำให้มันไม่สามารถย่อยอาหารจำพวกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดจำแนกแก้ไข

 
เพียงพอนสีน้ำตาล, สัตว์กินเนื้อที่เล็กที่สุด
 
แมวน้ำช้างถิ่นใต้, สัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุด
 
หมีสีน้ำตาล, สัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่อาศัยบนบกที่ใหญ่ที่สุดรองจากหมีขั้วโลก
 
แมวและสุนัข, สัตว์กินเนื้อที่เป็นสัตว์เลี้ยง

ผังวิวัฒนาการแก้ไข

 Carnivora 
 Feliformia 
 Aeluroidea 

 Viverroidea 
 Herpestoidea 


LophocyonidaeHyaenidae (hyaenas)  Percrocutidae  

Herpestidae (mongoose)  Eupleridae (Malagasy mongooses)  

Viverridae (viverrids)   Feloidea 

Prionodontidae (Asiatic linsang)  
BarbourofelidaeFelidae (cats)  


Nandiniidae (African palm civet)  
Nimravidae (false saber-toothed cats)   Caniformia 

Amphicyonidae ("bear-dogs")  
Lycophocyon


 Canoidea 

Canidae (canids)  


 Arctoidea 
 Ursoidea 

Hemicyonidae ("dog-bears")  Ursidae (bears)  
 Pinnipedimorpha 
 Pinnipedia 


Otariidae (eared seals)  Odobenidae (walruses)  
Phocidae (earless seals)  
Enaliarctidae Musteloidea 

Ailuridae  
Mephitidae (skunks)  
Procyonidae (raccoons)  Mustelidae (mustelids)