อันดับสัตว์กินเนื้อ

อันดับสัตว์กินเนื้อ
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 42–0Ma Middle Eocene-Holocene[1]
เสือชีตาห์หมีกริซลีไฮยีนาลายจุดหมาป่าหมีขอแร็กคูนพังพอนอินเดียสีเทามิงก์อเมริกาฟอสซ่าวอลรัส
อันดับสัตว์กินเนื้อชนิดต่างๆ, โดยมี feliforms ทางซ้าย, และ caniforms ทางขว
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
ชั้นฐาน: Eutheria
อันดับใหญ่: Laurasiatheria
อันดับ: Carnivora
Bowdich, 1821
วงศ์

สัตว์กินเนื้อ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Order Carnivora) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมายถึงสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลัก ไม่ว่าเนื้อสัตว์นั้นจะมาจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้ว

สัตว์บางชนิดจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อเพื่อความอยู่รอด อันเนื่องมาจากพันธุกรรม เราเรียกสัตว์ในกลุ่มนี้ว่า "true carnivore" (สัตว์กินเนื้อแท้) หรือ "obligate carnivores" (สัตว์กินเนื้อโดยบังคับ) สัตว์ในกลุ่มนี้อาจกินพืชผักหรืออาหารชนิดอื่นได้ แต่มันจะต้องกินเนื้อเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารหลักของมัน กายวิภาคของสัตว์ในกลุ่มนี้ ทำให้มันไม่สามารถย่อยอาหารจำพวกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดจำแนก แก้

 
เพียงพอนสีน้ำตาล, สัตว์กินเนื้อที่เล็กที่สุด
 
แมวน้ำช้างถิ่นใต้, สัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุด
 
หมีสีน้ำตาล, สัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่อาศัยบนบกที่ใหญ่ที่สุดรองจากหมีขั้วโลก
 
แมวและสุนัข, สัตว์กินเนื้อที่เป็นสัตว์เลี้ยง

ผังวิวัฒนาการ แก้

 Carnivoraformes 

Miacidae (paraphyletic family)  CeruttiaWalshius


 Carnivora 
 Feliformia 

 Aeluroidea 

 Viverroidea 
 Herpestoidea 
 Hyaenidae 

Percrocutidae  Hyaenidae (hyaenas)  Lophocyonidae Herpestidae 

Herpestidae (mongoose)  Eupleridae (Malagasy mongooses)  

Viverridae (viverrids)  


ShandgolictisAsiavoratorAlagtsavbaatar
Anictis


 Feloidea 

 Prionodontidae 

Prionodontidae (Asiatic linsangs)  Palaeoprionodon
Haplogale
Stenoplesictis


 ? 

Pseudictis


 Felidae 

Barbourofelidae
Viretictis
StenogaleFelidae (cats)  

Nandiniidae (African palm civet)  
Nimravidae (false saber-toothed cats)  
Palaeogalidae Caniformia 

 †Amphicyonoidea 

Amphicyonidae ("bear-dogs")  

Lycophocyon


 Canoidea 
 Cynoidea 

Canidae (canids)  


 Arctoidea 

 Ursida 
 Ursoidea 

Ursidae (bears)  Adracon

 Musteloidea 
Procyonidae (raccoons)  Mustelidae (mustelids)  
Ailuridae   ? 

PeignictisMephitidae (skunks)  
Plesiogale Pinnipedimorpha 

Semantoridae
Enaliarctidae
Pinnarctidion


 Pinnipediformes 


PacificotariaPteronarctos Pinnipedia 
 Otarioidea 

Otariidae
(eared seals)Odobenidae
(walruses) Phocoidea 

DesmatophocidaePhocidae
(earless seals)อ้างอิง แก้

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Heinrich2008