สิ่งมีชีวิตกินทั้งพืชและสัตว์

สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ (อังกฤษ: omnivore) เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้โดยอาศัยสารอาหารที่ได้จากการกินทั้งเนื้อสัตว์และพืชเป็นอาหาร[1] โดยสามารถย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และเส้นใย และเผาผลาญสารอาหารและพลังงานที่มาจากแหล่งที่ดูดซึมได้[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Brooker RJ (2008). Biology. McGraw-Hill. p. 1326. ISBN 0072956208.
  2. Pond G, Ullrey DE, Baer CK (2018). Encyclopedia of Animal Science - (Two-Volume Set). McGraw-Hill. p. 1350. ISBN 0072956208.