สัตว์กินพืช (อังกฤษ: herbivore) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางกายภาพซึ่งปรับตัวมาเพื่อให้สามารถกินพืชเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวเป็นหลักได้

กวางกับลูกกวางสองตัวกำลังกินใบไม้

สิ่งมีชีวิตกินพืชส่วนมากจะมีพฤกษชาติในลำไส้ (gut flora) ซึ่งช่วยให้ย่อยพืชซึ่งสามารถย่อยได้ยากกว่าเนื้อสัตว์ได้ง่ายขึ้น[1] โดยเกิดขึ้นจากโปรโตซัวหรือแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลส[2]

อ้างอิง

แก้
  1. Moran, N.A. (2006). "Symbiosis". Current Biology. 16 (20): 866–871. doi:10.1016/j.cub.2006.09.019. PMID 17055966.
  2. "symbiosis." The Columbia Encyclopedia. New York: Columbia University Press, 2008. Credo Reference. Web. 17 September 2012.