ชั้นแกสโทรโพดา

ประเภทของหอย
(เปลี่ยนทางจาก หอยฝาเดียว)

ชั้นแกสโทรโพดา (ชั้น: Gastropoda) หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า หอยฝาเดียว หรือ หอยฝาเดี่ยว หรือ หอยกาบเดี่ยว หรือ หอยกาบเดียว หรือ หอยเปลือกเดี่ยว หรือ หอยเปลือกเดียว เป็นหนึ่งในลำดับของไฟลัมมอลลัสคา ในสิ่งมีชีวิต สัตว์ในชั้นนี้มีการสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ระหว่าง 60,000-80,000 ชนิด จัดเป็นมอลลัสคาที่มีวิวัฒนาการสูงสุดรองจากมอลลัสคาในชั้นเซฟาโลพอดหรือหมึกและหอยงวงช้าง

แกสโทรโพดา
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ยุคแคมเบรียนยุคสุดท้าย - ปัจจุบัน
เปลือกหอยของหอยสังข์แตร (Charonia tritonis ) ซึ่งเป็นสมาชิกในชั้นนี้ ที่ใช้เป่าในงานพิธีต่าง ๆ ของศาสนาพราหมณ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: มอลลัสกา
ชั้น: หอยฝาเดียว
Cuvier, 1797
ชั้นย่อย

รูปร่างลักษณะ

แก้

ด้วยเหตุที่ได้พัฒนารูปร่างและวิถีการดำรงชีวิตให้อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและทะเลรวมถึงบนบก บนต้นไม้ หรือแม้กระทั่งในทะเลทรายอีกด้วย มีกล้ามเนื้อบริเวณเท้าแข็งแรงและหนาแน่น พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลก มีลักษณะเปลือกตอนท้ายวนเป็นเกลียวซึ่งประกอบไปด้วยหินปูนเป็นสำคัญ โดยมากจะวนตามเข็มนาฬิกา คือ จากซ้ายไปขวา แต่ก็พบเป็นบางชนิดที่วนจากขวาไปซ้ายเช่นกัน มีเปลือกบาง ๆ ชิ้นหนึ่งปิดตอนต้นของฝาเรียกว่า "โอเพอร์คูลัม" (Operculum) มีส่วนหัวเจริญดี มีหนวด 1-2 คู่ มีตา ภายในปากมีแรดูลาใช้สำหรับบดอาหาร หายใจด้วยเหงือกหรือปอดหรือแมนเทิล มีไตเป็นอวัยวะขับถ่าย

ซึ่งมอลลัสคาในชั้นนี้ยังรวมถึง ทากทะเล ซึ่งไม่มีเปลือก แต่ถูกจัดให้อยู่ในชั้นนี้ ซึ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลที่มีสีสันจัดจ้านด้วย

มอลลัสคาในชั้นแกสโทรโพดา

แก้

ตัวอย่างของมอลลัสคาในชั้นนี้ ได้แก่ หอยขม, หอยสังข์, หอยเชอรี่, หอยทาก, หอยเต้าปูน, หอยเบี้ยจักจั่น, ทาก เป็นต้น[1]

อ้างอิง

แก้
  1. คอลัมน์ Aqua Pets โดย จอม ปัทมคันธิน หน้า 100-108 นิตยสาร Aquarium Biz ฉบับที่ 7 ปีที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2011