บันทึกพระนามแห่งซักกอเราะฮ์

บันทึกพระนามกษัตริย์แห่งซักกอเราะฮ์ เป็นงานแกะสลักหินโบราณจากยุคสมัยรามเสสที่ยังหลงเหลืออยู่ของอียิปต์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์อียิปต์ ในบันทึกดังกล่าวปรากฏรายพระนามฟาโรห์ โดยได้รับการค้นพบที่ซักกอเราะฮ์ในปี ค.ศ. 1861 ภายในหลุมฝังศพของทจูเนรอย (หรือ ทเจนริ) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ("หัวหน้านักบวช" และ "ผู้ดูแลงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอนุสาวรีย์ทั้งหมด") ในรัชสมัยฟาโรห์รามเสสที่ 2[1]

บันทึกพระนามดังกล่าวได้บันทึกพระนามฟาโรห์จำนวนห้าสิบแปดพระองค์ นับตั้งแต่ฟาโรห์อเนดจ์อิบและฟาโรห์กา'อา จากราชวงศ์ที่หนึ่ง จนถึงฟาโรห์รามเสสที่ 2 จากราชวงศ์ที่สิบเก้า โดยเรียงลำดับพระนามฟาโรห์จากสมัยราชอาณาจักรใหม่ไปยังสมัยราชอาณาจักรเก่า โดยละเว้นพระนาม "ผู้ปกครองจากสมัยช่วงระหว่างกลางที่สอง ผู้ปกครองที่เป็นชาวฮิกซอส และผู้ปกครองเหล่านั้น...ที่มีลักษณะคล้ายกันกับกษัตริย์นอกรีตอย่างฟาโรห์อะเคนอาเตน"[2]

โดยในแต่ละพระนามจะห้อมล้อมรอบด้วยกรอบที่เรียกว่า คาร์ทูช) ซึ่งมีเพียงสี่สิบเจ็ดพระนามเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่จากการได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับบันทึกพระนามกษัตริย์อียิปต์โบราณอื่น ๆ บันทึกพระนามแห่งซักกอเราะฮ์ได้ละเว้นพระนามกษัตริย์และราชวงศ์ทั้งหมด โดยเริ่มบันทึกถอยหลังจากฟาโรห์รามเสสที่ 2 จนถึงช่วงกลางของราชวงศ์ที่หนึ่ง ยกเว้นราชวงศ์ที่สิบเอ็ดและราชวงศ์ที่สิบสองซึ่งกลับลำดับกัน ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงของบันทึกรายพระนามดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1865[3] และสามารถชมภาพที่มีรายละเอียดและความละเอียดสูงได้ทางออนไลน์และในหนังสือ Inside the Egyptian Museum with Zahi Hawass[4]

ภาพวาดของบันทึกพระนามกษัตริย์แห่งซักคาราตามภาพถ่ายและภาพวาดในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1864-65

พระนามฟาโรห์ในบันทึก

แก้

โดยพระนามจะเรียงตามลำดับเวลาย้อนกลับจากด้านบนขวาไปซ้ายล่าง ตามที่ตั้งใจให้อ่าน

แถวบน แถวล่าง
ลำดับ ฟาโรห์ พระนามที่เขียนในบันทึก ลำดับ ฟาโรห์ พระนามที่เขียนในบันทึก
1 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 30 เนเฟอร์เอฟรา คา-เนเฟอร์-รา
2 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 31 เชปเสสคาเร เชปเสส-คา-รา
3 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 32 เนเฟอร์อิร์คาเร คาคาอิ เนเฟอร์-อิร์-คา-รา
4 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 33 ซาฮูเร ซาฮูรา
5 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 34 ยูเซอร์คาฟ ยูเซอร์-คา-ฟ
6 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 35 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย
7 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 36 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย
8 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 37 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย
9 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 38 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย
10 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย 39 พระนามถูกทำลาย พระนามถูกทำลาย
11 อเมนโฮเทปที่ 1 ดเจเซอร์-คา-รา 40 คาฟเร คา-ฟ-รา
12 อาโมสที่ 1 เนบ-เพห์ติ-รา 41 ดเจดเอฟเร ดเจด-เอฟ-เร
13 เมนทูโฮเทปที่ 2 เนบเฮเพตเร 42 คูฟู คูฟู
14 เมนทูโฮเทปที่ 3 เซ-อังค์-คา-รา 43 สเนเฟรู สเนเฟรู
15 อเมนเอมฮัตที่ 1 เซ-เฮเทป-อิบ-รา 44 ฮูนิ ฮูนิ
16 เซนุสเรตที่ 1 เคเปอร์-คา-รา 45 เนบกา เนบ-คา-รา
17 อเมนเอมฮัตที่ 2 นุบ-เคา-รา 46 เซเคมเคต ดโจเซอร์-เตติ
18 เซนุสเรตที่ 2 คา-เคเปอร์-รา 47 ดโจเซอร์ ดโจเซอร์
19 เซนุสเรตที่ 3 คา-เคา-รา 48 คาเซเคมวี เบบิ
20 อเมนเอมฮัตที่ 3 นิ-มาอัต-รา 49 ฮูดเจฟา "พระนามสูญหาย"
21 อเมนเอมฮัตที่ 4 มาอัต-เครู-รา 50 เซเคมอิบ-เพอร์เอนมาอัต? เนเฟอร์-คา-โซคาร์
22 โซเบคเนเฟรู คา-โซเบค-เร 51 เซต-เพอร์อิบเซน? เนเฟอร์-คา-รา
23 เปปิที่ 2 เนเฟอร์คาเร เนเฟอร์-คา-รา 52 เซเนดจ​์ เซเนดจ์
24 เมอร์เอนเร เนมติเอมซาฟที่ 1 เมอร์-เอน-รา 53 วัดจ์เอนเอส วัดจ์ลาส
25 เปปิที่ 1 เมริเร เปปิ 54 นิเนทเจอร์ บา-เนทเจรู
26 เตติ เตติ 55 ราเนบ คาเคา
27 ยูนัส ยูนิส 56 โฮเทปเซเคมวี เบา-เนทเจอร์
28 ดเจดคาเร มาอัต-คา-รา 57 กา'อา เก-เบฮู
29 เมนเคาฮอร์ เมน-เคา-ฮอร์ 58 อเนดจ์อิบ เมอร์บาเพน

ดูเพิ่มเติม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Robert Morkot. The Egyptians: An Introduction. Routledge, 2005. ISBN 0-415-27103-7. Page 74.
  2. Quoted from: Gerald Verbrugghe, John Moore Wickersham. Berossos and Manetho, Introduced and Translated. University of Michigan Press, 2001. Page 104.
  3. de Rougé, Emmanuel (1865). Album photographique de la mission remplie en Égypte. Paris. pp. 152, photographs 143–145.
  4. Hawass, Zahi (2010). Inside the Egyptian Museum with Zahi Hawass. Cairo: American Univ in Cairo Press. pp. 299, photographs 156-157. ISBN 9789774163722.

บรรณานุกรม

แก้
  • Auguste Mariette: La table de Saqqarah in Revue Archeologique Vol 10, Paris 1864, p. 168-186, Pl. 17
  • Emmanuel de Rougé: Album photographique de la mission remplie en Égypte, Paris 1865, Photographs, No. 143-145
  • Auguste Mariette: Monuments divers recueillis en Égypte et en Nubie (Tables), Paris 1872, Vol. II, Pl. 58
  • Eduard Meyer: Ägyptische Chronologie, Pl. 1, (Berlin 1904)