ฟาโรห์เชปเซสคาเร

ฟาโรห์เชปเสสคาเร หรือ เชปเสสคารา (แปลว่า "Noble is the Soul of Ra") เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณผู้ปกครองที่สี่หรือห้าของราชวงศ์ที่ห้า (2494-2345 ปีก่อนคริสตกาล) ในช่วงสมัยราชอาณาจักรของฟาโรห์เชปเสสคาเรอาศัยอยู่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 25 ก่อนคริสต์ศักราชและอาจเป็นเจ้าของ พีระมิดที่ไม่เสร็จแห่งอะบูศีร ซึ่งถูกทิ้งร้างหลังจากทำงานไม่กี่สัปดาห์ในช่วงแรกของการก่อสร้าง

ฟาโรห์เขปเสสคาเร
ซ๊ซ๊เรส
Drawing of the impression of a cylinder seal with four columns of hieroglyphic signs, two of which read "Sekhemkhaw".
Drawing by the Egyptologist Georges Émile Jules Daressy of a bronze cylinder seal of Shepseskare bearing his Horus name "Sekhemkhaw".[1]
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
รัชกาลไม่แน่ชัด: ประมาณไม่ถึงปี[2][3][4][5] or seven years[6][7][8][9] in the mid 25th century BC.[a], ราชวงศ์ที่ห้า
ก่อนหน้าไม่แน่ชัด, เนเฟอร์เรเฟร หรือ เนเฟอร์อิร์คาเร
ถัดไปไม่แน่ชัด, นูเซอร์เร หรือ เนเฟอร์เรเฟร
พระบิดาคาดว่า: ซาฮูเร
พระมารดาไม่แน่ชัด, อาจจะเมเรทเนบตี
อนุสรณ์สถานพีระมิดที่ไม่เสร็จแห่งอะบูศีร

หมายเหตุแก้ไข

 1. Proposed dates for Shepseskare's reign: 2482–2475 BC,[10] 2467–2460 BC,[11] 2463–2456 BC,[12] 2455–2448 BC,[13][6][7] 2438–2431 BC,[8][14] 2403 BC.[4]

อ้างอิงแก้ไข

 1. Daressy 1915, p. 94.
 2. Verner 2001, p. 400.
 3. Baker 2008, pp. 427–428.
 4. 4.0 4.1 Hornung 2012, p. 491.
 5. Grimal 1988, p. 92.
 6. 6.0 6.1 Shaw 2000, p. 480.
 7. 7.0 7.1 Rice 1999, p. 190.
 8. 8.0 8.1 von Beckerath 1999, p. 283.
 9. Hayes 1978, p. 58.
 10. Hawass & Senussi 2008, p. 10.
 11. Clayton 1994, p. 60.
 12. Strudwick 2005, p. xxx.
 13. Lloyd 2010, p. xxxiv.
 14. Arnold 1999.