ฟาโรห์เมเรนเร เนมติเอมซาฟที่หนึ่ง

ฟาโรห์เมเรนเรที่ 1 (ครองราชย์ 2287-2278 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์ที่สี่ของราชวงศ์ที่หกแห่งอียิปต์