ฟาโรห์เปปิที่หนึ่ง เมริเร

(เปลี่ยนทางจาก ฟาโรห์เปปิที่ 1)

ฟาโรห์เปปิที่ 1 (ปกครอง 2332 - 2287 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์ที่สามของราชวงศ์ที่หกแห่งอียิปต์ ในตอนแรกแห่งการครองราชย์ของฟาโรห์เปปิที่ 1 ได้มีการสำเร็จราชการแทนพระองค์คือ เนเฟอร์เจฮอร์ ซึ่งเมื่อได้เป็นกษัตริย์ได้เปลี่ยนชื่อของพระองค์เป็น Meryre มีความหมายว่า "ผู้ที่เป็นที่รักของเทพเร"

ฟาโรห์เปปิที่ 1
เปปิ, ฟิอป
รูปหล่อทองแดงของฟาโรห์เปปิที่ 1, Cairo Museum
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
รัชกาล2332-2287 ปีก่อนคริสตกาล, ราชวงศ์ที่ 6
ก่อนหน้ายูเซอร์คาเร
ถัดไปเมเรนเรที่ 1
คู่เสกสมรสอังค์เซนเปปิที่ 1, อังค์เซนเปปิที่ 2, นับเวเนท, เมริตี้ที่ 4, อิเนนัค-อินติ, เมฮอา, เนเจดเทต
พระราชบุตรเมเรนเรที่ 1, ฟาโรห์เปปิที่ 2, ฮอร์เนตเจเคต, เตติอังค์, เนท, อิพุท
สวรรคต2287 ปีก่อนคริสตกาล
สุสานPyramid in South Saqqara
  1. [1] VIth Dynasty