เนเจดเทต เป็นพระราชินีที่กล่าวถึงภาพนูนต่ำนูนสูงที่ค้นพบใกล้กับพีระมิดที่ซับซ้อนของฟาโรห์เปปิที่ 1 (ใกล้กับพีระมิดที่ซับซ้อนของราชินี อิเนนัค-อินติ) เธอเป็นภรรยาของเปปิที่ 1 ชื่อของเธอยังเป็นที่ของโนต่อมารู้จักกันในฐานะ Nome Herakleopolis ในสังคมอียิปต์ มันเป็นไปได้ที่ครอบครัวของเธอมาจากที่นั่นและการแต่งงานคือการเสริมสร้างตำแหน่งของกษัตริย์เมื่อเทียบกับขุนนางท้องถิ่น

เนเจดเทตในอักษรอียิปต์โบราณ
M1f
R12
t
t

เนเจดเทต
Nḏf tt