อิเนนัค หรือเรียกว่า อินติ เป็นมเหสีอียิปต์โบราณภรรยาของฟาโรห์เปปิที่ 1 ของราชวงศ์ที่ 6

อิเนนัค-อินติ
สุสานพีรามิดที่Saqqara
อาชีพราชินีแห่งอียิปต์
คู่สมรสเปปิที่ 1
in
n
n
k
อิเนนัค
สมัย: ราชอาณาจักรเก่า
(2686–2181 BC)
ไฮเออโรกลีฟอียิปต์