ฟาโรห์เปปิที่ 2 เนเฟอร์กาเร

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เปปิที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์ฟาโรห์แห่งราชอาณาจักรเก่าอียิปต์โบราณรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์ที่ 6 ทรงครองราชเมื่อ ประมาณ 2284 –หลัง 2247 หรืออาจจะทั้งปีของ ป. 2216 หรือ ป. 2184 ปีก่อนคริสต์ศักราช และพระองค์อาจจะทรงราชได้ 94 ปีและอาจยาวนานที่สุดในอียิปต์โบราณ

ทรงเป็นพระราชโอรสในฟาโรห์เปปิที่ 1 ที่ประสูติแต่ สมเด็จพระราชินีอังค์เซนเปปิที่ 2


อ้างอิง แก้

  • D odson, Aidan. Hilton, Dyan. 2004. The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson
  • Dodson, Aidan. "An Eternal Harem: Tombs of the Royal Families of Ancient Egypt. Part One: In the Beginning". KMT. Summer 2004.
  • Shaw, Ian. Nicholson, Paul. 1995. The Dictionary of Ancient Egypt, Harry N. Abrams, Inc. Publishers.
  • Spalinger, Anthony. Dated Texts of the Old Kingdom, SAK 21, (1994), pp. 307-308
  • Oakes, Lorna and Lucia Gahlun. 2005. Ancient Egypt. Anness Publishing Limited.
  • Perelli, Rosanna, "Statuette of Pepi II" in Francesca Tiradriti (editor), The Treasures of the Egyptian Museum, American University in Cairo Press, 1999, p. 89.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  1. Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. p.64. Thames & Hudson. 2006. ISBN 0-500-28628-0
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ encyclo
  3. VIth Dynasty