อังค์เซนเปปิที่ 3

อังค์เซนเปปิที่ 3 เป็นราชินีอียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่หก เธอได้รับการตั้งชื่อตามคุณยายของเธอ อังค์เซนเปปิที่ 1 และ อังค์เซนเปปิที่ 2 เป็นลูกสาวของเมเรนเรที่ 1 และเธอกลายเป็นภรรยาของเปปิที่ 2

อังค์เซนเปปิที่ 3
สุสานปิรามิดในซัคคารา
อาชีพราชินีแห่งอียิปต์
คู่สมรสเปปิที่ 2
บิดามารดาเมเรนเรที่ 1
<
ppii
>S34n
Aa1
n
s
อังค์เซนเปปิ
สมัย: ราชอาณาจักรเก่า
(2686–2181 BC)
ไฮเออโรกลีฟอียิปต์