ฟาโรห์นิเนทเจอร์

นิเนทเจอร์ หรือ เบเนทเจอร์ เป็นชื่อฮอรัสของฟาโรห์อียิปต์โบราณพระองค์ที่สามในช่วงสมัยราชวงศ์ที่สอง ยังไม่ทราบระยะเวลาการครองราชย์ที่แท้จริงของรัชกาลของพระองค์ แต่มีข้อสันนิษฐานว่าพระองค์อาจจะครองราชย์เป็นระยะเวลาประมาณ 47 ปี [2][3][4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. W.M. Flinders Petrie: The royal tombs of the first dynasty, 1901, Part II, p.26-27, Pl VIII.13.
  2. Alan H. Gardiner: The Royal Canon of Turin. Griffith Institute of Oxford, Oxford (UK) 1997, ISBN 0-900416-48-3; page 15 & Table I.
  3. Walter Bryan Emery: Ägypten - Geschichte und Kultur der Frühzeit. Fourier-Verlag Wiesbaden 1964, ISBN 3-921695-39-2, page 105.
  4. Toby Wilkinson: Royal Annals of Ancient Egypt. The Palermo Stone and its Associated Fragments. Kegan&Paul International, London/New York 2000, ISBN 0-7103-0667-9, page 119–126 & 204.