เนบรา หรือ ราเนบ เป็นพระนามฮอรัสของฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณในช่วงสมัยราชวงศ์ตอนต้นพระองค์ที่สองจากราชวงศ์ที่สองแห่งอียิปต์ ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนในรัชสมัยของพระองค์ เนื่องจากบันทึกพระนามแห่งตูรินได้รับความเสียหายและส่วนที่บันทึกปีแห่งการครองราชย์ก็สูญหายไปด้วย[1] แมนิโธก็ได้บันทึกว่ารัชสมัยของฟาโรห์เนบรานั้นยาวนานถึง 39 ปี[2] แต่นักไอยคุปต์วิทยาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของแมนิโธว่าเป็นการตีความข้อมูลที่ผิดหรือพูดเกินจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ นักไอยคุปต์วิทยาจึงกำหนดให้ฟาโรห์เนบราทรงครองราชย์เป็นระยะเวลา 10 หรือ 14 ปี[3]

ภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Alan H. Gardiner: The royal canon of Turin. Griffith Institute of Oxford, Oxford (UK) 1997, ISBN 0-900416-48-3; page 15 & Table I.
  2. William Gillian Waddell: Manetho (The Loeb classical Library, Volume 350). Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2004 (Reprint), ISBN 0-674-99385-3, page 37–41.
  3. Dietrich Wildung: Die Rolle ägyptischer Könige im Bewusstsein ihrer Nachwelt. Teil 1: Posthume Quellen über die Könige der ersten vier Dynastien; Münchener Ägyptologische Studien, Volume 17. Deutscher Kunstverlag, München/Berlin, 1969. page 31-33.
  4. Pierre Lacau & Jan-Phillip Lauer: La Pyramide a Degrees IV. Abb.58.