ฟาโรห์เนบรา

ฟาโรห์เนบรา หรือ ราเนบ (อังกฤษ: Nebra) เป็นพระนามฟาโรห์อียิปต์ในช่วงต้นของราชวงศ์ที่ 2 ไม่มีใครทราบระยะเวลาครองราชย์ที่แท้จริงเพราะบันทึกพระนามแห่งตูรินเสียหายและส่วนที่บันทึกปีก็สูญหาย[1] แมนีโธกล่าวแนะว่ารัชสมัยของเนบรากินเวลาอย่างน้อย 39 ปี[2] แต่นักอียิปต์วิทยาตั้งคำถามเกี่ยวกับมุมมองของแมนีโธว่าตีความผิดหรือข้อมูลที่มีในเวลานั้นมีเนื้อหาที่เกินจริง โดยพวกเขากล่าวถึงเนบราว่าครองราชย์ประมาณ 10 หรือ 14 ปี[3]

ภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Alan H. Gardiner: The royal canon of Turin. Griffith Institute of Oxford, Oxford (UK) 1997, ISBN 0-900416-48-3; page 15 & Table I.
  2. William Gillian Waddell: Manetho (The Loeb classical Library, Volume 350). Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2004 (Reprint), ISBN 0-674-99385-3, page 37–41.
  3. Dietrich Wildung: Die Rolle ägyptischer Könige im Bewusstsein ihrer Nachwelt. Teil 1: Posthume Quellen über die Könige der ersten vier Dynastien; Münchener Ägyptologische Studien, Volume 17. Deutscher Kunstverlag, München/Berlin, 1969. page 31-33.
  4. Pierre Lacau & Jan-Phillip Lauer: La Pyramide a Degrees IV. Abb.58.