ฟาโรห์ฮูนิ เป็นพระมหากษัตริย์อียิปต์โบราณและฟาโรห์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ 3 ในช่วงสมัยราชอาณาจักร ตามรายชื่อของกษัตริย์แห่งตูริน พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติประมาณ 24 ปี ประมาณ 2600 ปีก่อนคริสตกาล และเป็นที่สิ้นสุดของราชวงศ์ที่ 3

เครือพระญาติ

แก้

เครือพระญาติของฟาโรห์ฮูนิ มีการโต้แย้งกันอย่างมาก เอกสารร่วมสมัยและต่อมามักกล่าวถึงฟาโรห์ฮูนิ และสเนฟรู เกี่ยวข้องกันในการสืบทอดโดยตรง ดังนั้นนักอียิปต์วิทยาและนักประวัติศาสตร์เชื่อว่า ฟาโรห์ฮูนิ อาจเกี่ยวข้องกับ ฟาโรห์สเนฟรู สิ่งสำคัญในกรณีนี้คือพระราชินี พระราชินีเมอร์เอสอังค์ที่ 1 พระราชชนนีของ ฟาโรห์สเนฟรู แต่พระองค์ไม่ปรากฎพระนามแบบราชินี และไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงพระนามของพระองค์กับพระนามของพระธิดาหรือพระมเหสี ของฟาโรห์ฮูนิ

พระมเหสีที่มีโอกาศเป็นไปได้ของ ฟาโรห์ฮูนิ คือพระราชินีดเจฟาเนบตี้ ซึ่งมีพระนามปรากฏอยู่ในจารึกหมึกสีดำบนแจกันเบียร์จาก เกาะเอลเลเฟนทีน พระนามของพระองค์ขึ้นต้นด้วยพระนามราชินี เฮเตต-สเคเปอร์ ทำให้พระองค์เป็นพระเหสี ตามการตีความโดย Günter Dreyer การสิ้นพระชนม์ของ พระราชินีดเจฟาร์เนบตี้ ถูกกล่าวถึงหลายเหตุการณ์ในช่วงรัชสมัยของ ฟาโรห์ฮูนิ แม้ว่าจะไม่มีพระนามกษัตริย์ถูกกล่าวถึงในจารึกตามนามของเขา แต่การตีความของ Dreyer ไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. according to Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3, page 99.