ฟาโรห์สเนฟรู (อ่าน สเนฟรู หรือ สโนฟรู)[4] เป็นที่รู้จักในพระนามที่แผลงเป็นกรีกว่า โซริส (กรีกคอยนี: Σῶρις โดยแมนิโธ) เป็นปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ 4 ในช่วงอาณาจักรเก่า มีการประมาณการระยะเวลาครองราชย์หลากหลาย โดยใน The Oxford History of Ancient Egypt กล่าวแนะว่าพระองค์ครองราชย์ประมาณ 2613 ถึง 2589 ปีก่อนคริสตกาล[5] รวมได้ 24 ปี ในขณะที่ Rolf Krauss กล่าวแนะไว้ที่ 30 ปี[6] และ Rainer Stadelmann ที่ 48 ปี[7] พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้สร้างปิรามิดทั้ง 3 แห่งซึ่งพีระมิดนี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและได้เป็นพีระมิดต้นแบบให้ชาวอียิปต์โบราณภายหลังได้สร้างพีระมิด

อ้างอิง แก้

  1. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3, page 278–279
  2. A. Dodson & D. Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames and Hudson Ltd: London, 2004.
  3. Alan H. Gardiner: The royal canon of Turin
  4. Homs, George. "Snefru . Pharaoh of Egypt (± 2620-± 2547) » Stamboom Homs » Genealogie Online". Genealogie Online (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2019-03-05.
  5. Jaromir Malek in The Oxford History of Ancient Egypt, p.87
  6. Krauss, Rolf (1996). "The length of Sneferu's reign and how long it took to build the 'Red Pyramid'". Journal of Egyptian Archaeology. 82: 43–50. JSTOR 3822113.
  7. Rainer Stadelmann: Beiträge zur Geschichte des Alten Reiches: Die Länge der Regierung des Snofru. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes Kairo (MDAIK), Vol. 43. von Zabern, Mainz 1987, ISSN 0342-1279, p. 229–240.

อ่านเพิ่ม แก้