ราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์

ราชวงศ์ที่สี่ แห่งอียิปต์โบราณ เป็น "ยุคทอง" ของราชอาณาจักรเก่า ราชวงศ์ที่สี่ปกครองตั้งแต่ 2613 - 2494 ปีก่อนคริสตกาล รวมเป็นเวลาประมาณ 119 ปี เป็นช่วงเวลาของความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับในระหว่างที่มีการค้ากับประเทศอื่น ๆ

หินปาเลโม

ราชวงศ์ที่สาม, ราชวงศ์ที่สี่, ราชวงศ์ที่ห้า และราชวงศ์ที่หก มักจะรวมภายใต้ชื่อกลุ่มเก่าราชอาณาจักรซึ่งมักจะอธิบายว่าเป็นยุคของปิรามิด เมืองหลวงในเวลานั้นคือเมืองเมมฟิส

รายนามฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่สี่แก้ไข

รายนามฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่สี่
พระนาม พระรูป ระยะเวลาครองราชย์ สุสาน พระราชินี
สเนฟรู   2613-2589 ปีก่อนคริสตกาล ปิรามิดแดง พระราชินีเฮเตเฟอร์เรสที่ 1
คูฟู   2589–2566 ปีก่อนคริสตกาล มหาพีระมิดแห่งกิซ่า พระราชินีMeritites I
พระราชินีเฮนุทเซน
เจดีเฟร   2566–2558 ปีก่อนคริสตกาล ? ปิรามิดแห่งเจดีเฟร พระราชินีเฮเตเฟอร์เรสที่สอง
พระราชินีเคนเททกา
คาเฟร   2558–2532 ปีก่อนคริสตกาล พีระมิดคาเฟร พระราชินีเมเรสอังค์ที่ 3
พระราชินีคาร์เมอร์เรเนบตี้ที่ 1
พระราชินีเฮเคนุเฮดเจต
พระราชินี เพอร์เซเนท
บากา   2532 ปีก่อนคริสตกาล ? ?? ??
เมนเคอเร   2532–2503 ปีก่อนคริสตกาล ? พีระมิดเมนคีเร พระราชินีคาร์เมอร์เรเนบตี้ที่ 2
เชปซีสกาฟ   2503–2499 ปีก่อนคริสตกาล ? Mastabet el-Fara'un พระราชินีบูเนเฟอร์?
ทัมฟิส - 2499–2494 ปีก่อนคริสตกาล ? ?? ??

อ้างอิงแก้ไข

  • Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson Ltd., 2006. ISBN 0500286280.


ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า ราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์ ถัดไป
ราชวงศ์ที่สาม   ราชวงศ์แห่งอียิปต์
(ประมาณ 2613 - 2494 ปีก่อนคริสตกาล)
  ราชวงศ์ที่ห้า