ฟาโรห์เปปิที่หนึ่ง เมริเร

ฟาโรห์เปปิที่ 1 (ปกครอง 2332 - 2287 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์ที่สามของราชวงศ์ที่หกแห่งอียิปต์ ในตอนแรกแห่งการครองราชย์ของฟาโรห์เปปิที่ 1 ได้มีการสำเร็จราชการแทนพระองค์คือ เนเฟอร์เจฮอร์ ซึ่งเมื่อได้เป็นกษัตริย์ได้เปลี่ยนชื่อของพระองค์เป็น Meryre มีความหมายว่า "ผู้ที่เป็นที่รักของเทพเร"

  1. [1] VIth Dynasty