จักรวรรดิอียิปต์

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อียิปต์โบราณ

จักรวรรดิอียิปต์ หรือ ราชอาณาจักรใหม่ (อังกฤษ: New Kingdom หรือ Egyptian Empire) เป็นสมัยประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณที่รุ่งเรืองระหว่าง 1600 ปีก่อนคริสต์ศักราชมาจนถึง 1100 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของอียิปต์และเป็นจุดสูงสุดของมหาอำนาจในประวัติศาสตร์

ราชอาณาจักรใหม่

 

ประมาณ 1550 ปีก่อนค.ศ.–ประมาณ 1077 ปีก่อนค.ศ.
 

 

ราชอาณาจักรใหม่ในช่วงที่แผ่อำนาจไกลที่สุดในศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสตกาล
เมืองหลวง
ภาษา อียิปต์โบราณ, นูเบีย, คะนาอัน
ศาสนา
การปกครอง ลัทธิบูชา สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ฟาโรห์
 -  ประมาณ 1550 – ประมาณ 1525 ปีก่อนค.ศ. ฟาโรห์อาโมสที่ 1 (องค์แรก)
 -  ประมาณ 1107 – ประมาณ 1077 ปีก่อนค.ศ. ฟาโรห์แรเมซีสที่สิบเอ็ด (องค์สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา ประมาณ 1550 ปีก่อนค.ศ.
 -  สิ้นสุด ประมาณ 1077 ปีก่อนค.ศ.

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell Books, 1992. p.271
  • William F. Edgerton, The Strikes in Ramses III's Twenty-Ninth Year, JNES 10, No. 3 (July 1951), pp. 137-145
  • Frank J. Yurco, "End of the Late Bronze Age and Other Crisis Periods: A Volcanic Cause" in Gold of Praise: Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente, ed: Emily Teeter & John Larson, (SAOC 58) 1999, pp.456-458

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข