รายชื่อธงในประเทศโครเอเชีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศโครเอเชีย)

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพของธงต่างๆ ที่ใช้ใน สาธารณรัฐโครเอเชีย หรือใช้โดย ชาวโครแอต

ธงชาติ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1990 ธงชาติ ธงสามสี แบ่งเป็นแถบสีแดง-ขาว-น้ำเงินตามแนวยาว กลางมีรูปตราแผ่นดินของโครเอเชีย
  ธงชาติสำหรับตกแต่ง

ธงตำแหน่งราชการ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ประมุขแห่งรัฐ
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตัวนายอานเต ปาเวลิช (Ante Pavelić) ประมุขแห่งรัฐของรัฐเอกราชโครเอเชีย (Poglavnik) ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นลายตราหมากรุก มุมบนคันธงมีเครื่องหมายขบวนการปฏิวัติโครเอเชียอูสตาซี (Ustaše)
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 ธงประธานาธิบดี ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราแผ่นดิน ประกอบแถบแพรสีธงชาติ ภายในมีอักษรย่อสีเหลืองว่า RH
นายกรัฐมนตรี
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวขอบสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปตราแผ่นดิน
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1990
รัฐสภาโครเอเชีย
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ธงประจำตำแหน่งโฆษกประจำรัฐสภา

ธงเรือ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ (Zastava trgovačke mornarice)
  ค.ศ. 1941 – 1945 รัฐเอกราชโครเอเชีย ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราขบวนการปฏิวัติโครเอเชียอูสตาซี (Ustaše)
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่สัดส่วนกว้างยาวต่างกัน (สัดส่วน 2:3)
ธงนาวี (Zastava ratne mornarice)
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงนาวีกองทัพเรือรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงสี่เหลี่ยมลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาว (เฉพาะรูปพื้นลายตราหมากรุก และนับเอาสีขาวในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีแดง) กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน (หลัง พ.ศ. 2488 ใช้เป็นธงฉาน)
  ค.ศ. 1944 – 1945 ธงกองทัพ และ ธงนาวี ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน ตรงกลางค่อนมาทางคันธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย ประกอบกับตราขบวนการปฏิวัติโครเอเชียอูสตาซี (Ustaše)
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงนาวีกองทัพเรือโครเอเชีย ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ กลางธงมีรูปสมอเรือสีเหลืองไขว้ประกอบตราแผ่นดิน (สัดส่วน 2:3)
ธงฉาน (Pramčana zastava)
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงฉานรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงสี่เหลี่ยมลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน (ก่อน พ.ศ. 2488 ถือเป็นธงรัฐนาวีอีกแบบหนึ่ง)
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงฉานกองทัพเรือโครเอเชีย

ธงทหาร

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงชัยเฉลิมพล (ธงศึก)
 
 
ค.ศ. 1867 – 1918
 
 
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงชัยกรมทหารราบที่ 369
กระทรวงกลาโหมโครเอเชีย
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงประจำสภากลาโหมโครเอเชีย
กองทัพบกโครเอเชีย
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงประจำกองทัพบก
  ธงกองกำลังรักษาดินแดนโครเอเชีย
กองทัพอากาศโครเอเชีย
  ค.ศ. 1944 – 1945 กองทัพอากาศรัฐเอกราชโครเอเชีย ลักษณะเดียวกับธงนาวีมีขอบสีน้ำเงิน มุมบนคันธงมีตราราชการกองทัพอากาศ
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงประจำกองทัพอากาศ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงตำรวจโครเอเชีย
  ธงกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง
  ธงหน่วยข่าวกรอง และ ความมั่นคงกลาง

ธงหมายยศทหาร

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีกางเขนสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปตราแผ่นดิน
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
เสนาธิการทหาร.
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งเสนาธิการทหาร ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีกางเขนสีน้ำเงิน มุมบนคันธงมีรูปตราแผ่นดิน
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
กองทัพบกรัฐเอกราชโครเอเชีย
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศจอมพล ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีรูปตราแผ่นดินประกอบดาบไขว้สีเงิน และ ตราทหารอากาศ
  ธงหมายยศพลเอก
  ธงหมายยศพลโท
  ธงหมายยศพลตรี
กองทัพเรือ
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ผู้บัญชาการทหารเรือ
  ธงหมายยศจอมพลเรือ
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือเอก ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีกางเขนสีน้ำเงิน
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือโท ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีกางเขนสีน้ำเงิน มุมบนคันธงมีรูปกางเขนไทรฟอยล์
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือตรี ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีกางเขนสีน้ำเงิน มีรูปกางเขนไทรฟอยล์ ช่องมุมบน และ ช่องมุมล่าง ของฝั่งคันธง
 
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือจัตวา ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีขอบน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ธงหมายยศนายพลทหาร ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอยู่ในเรือลำนั้น
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศนาวาเอก ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน
ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ธงผู้บังคับการท่าเรือทหาร
  ธงผู้บังคับการหมวดเรือ
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงผู้บังคับการหมู่เรือ
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ธงผู้บังคับการอาวุโส
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงผู้บังคับการเรือ ธงพลเรือนต่อชายหางแซงแซวธงพื้นสีขาว
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงรัฐนาวีต่อชายหางแซงแซว

ธงกีฬา

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
คณะกรรมการโอลิมปิกโครเอเชีย
คณะกรรมการพาราลิมปิกโครเอเชีย

ธงในอดีต

แก้

ราชธวัช

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงประจำพระองค์
  ค.ศ. 1680 - 1690 ธงประจำพระองค์Nikola III Erdody ธงหางแซงแซวพื้นสีแดง
  ค.ศ. 1848 – 1859 ธงประจำพระองค์Count Josip Jelačić Bužimski ธงแถบตามยาวสามสีหางแซงแซว แดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราอาร์มประจำตระกูล
  ค.ศ. 1860 – 1867 ธงประจำพระองค์Baron Josip Šokčević
  ค.ศ. 1868 – 1871 ธงประจำพระองค์Baron Levin Rauch ธงหางแซงแซวพื้นสีแดง กลางธงมีตราอาร์มประจำตระกูล
ธงพระอิสริยยศพระมหากษัตริย์ ในพระราชพิธีราชาภิเษก
  ค.ศ. 1618 ธงพระอิสริยยศจักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 2 ธงหางแซงแซวพื้นสีเหลือง กลางธงมีตราอาร์มลายหมากรุกโครเอเชีย
  ธงหางแซงแซวพื่นสีเขียว กลางธงมีตราอาร์มสลาโวเนีย
  ค.ศ. 1830 ธงพระอิสริยยศจักรพรรดิแฟร์ดีนันท์ที่ 1 ธงหางแซงแซวพื้นสีเหลือง กลางธงมีตราอาร์มลายหมากรุกโครเอเชีย

รัฐชาติสมัยใหม่

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1860 - 1918 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย และ ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน สัดส่วน 2:3.
 
 
ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางธงมีตราแผ่นดินของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย สัดส่วน 2:3.
  8 มีนาคม ค.ศ. 1852 - 1868 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย (ฮับส์บูร์ก) (ธงประจำมลฑลหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย). ธงแถบสองสี แบ่งตามแนวนอน พื้นแดง-ขาว สัดส่วน 1:2.
  ค.ศ. 1871 ธงชาติโครเอเชียระหว่างการปฏิวัติราโกวิกา. ลักษณะเดียวกับธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย (ฮับส์บูร์ก) โดยเพิ่มรูปตราอาร์มจังหวัดอิลิเรียที่กลางตราแผ่นดิน
  ค.ศ. 1892 - 1918 ธงเรือราษฎร์ (ธงค้าขาย) ราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางธงมีตราแผ่นดินของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย (ตราอาร์มลายหมากรุก)
  ไม่ปรากฏ ธงบริษัทขนส่งทางทะเล ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีอักษรย่อสีเหลืองว่า BDS (Brodarsko Društvo Senj)
  ค.ศ. 1918 ธงชาติรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน สัดส่วน 1:2.
  ค.ศ. 1918 - 1941 ธงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ธงสามสี พื้นน้ำเงิน-ขาว-แดง แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน
  ค.ศ. 1939 - 1941 ธงประจำมลฑลโครเอเชีย (ของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย) ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีแดงในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีขาว)
  15 ธันวาคม ค.ศ. 1944 - 18 มกราคม ค.ศ. 1947 ธงชาติสหพันธรัฐโครเอเชีย ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางแถบสีขาวมีรูปดาวแดง
  18 มกราคม ค.ศ. 1947 - 27 มิถุนายน ค.ศ. 1990 สาธารณรัฐสังคมนิยมโครเอเชีย ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีรูปดาวแดงขอบทอง
 
 
27 มิถุนายน - 21 ธันวาคม ค.ศ. 1990 ธงชาติโครเอเชีย (โดยพฤตินัย) ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางแถบสีขาวมีรูปโล่ตราแผ่นดินไม่มีรูปมงกุฎ
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
 
 
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงชาติรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีขาวในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีแดง) ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราขบวนการอูสตาซี (Ustaše) อนึ่งธงชาติสำหรับราชการ มีลักษณะเดียวกับธงชาติ แต่สัดส่วนกว้างยาวต่างกัน สัดส่วน 2:5
  ธงพลเรือน (ธงสำหรับประดับตกแต่ง) ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน
ธงนำร่อง ธงเรือราษฎร์มีขอบสีขาว แต่เป็นธงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีรูปแตรเล็กสีน้ำเงิน
ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีรูปสมอเรือสีน้ำเงินไขว้
ธงเจ้าพนักงานศุลกากร ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นสีเขียว กลางธงมีรูป
ยุวชนอูสตาซี (โครเอเชีย: Ustaška mladež)
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงยุวชนอูสตาซี ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี
ธงชัยยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีทอง ด้านอื่นมีแถบจีบสีทอง
ธงกองบัญชาการยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเงิน
ธงกรม/กองพันยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีแดง ด้านอื่นมีแถบจีบสีแดง
ธงกองร้อยยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี ที่มุมล่างคันธงมีเลขสังกัดกองร้อย อยู่ภายในลายถักอูสตาซีบนแถบสีน้ำเงิน สัดส่วนธง 1:2
ธงหมวดยุวชนอูสตาซี ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี ที่มุมล่างคันธงมีเลขสังกัด สัดส่วนธง 1:2
ธงหมู่ยุวชนอูสตาซี ธงสามเหลี่ยมพื้นสีแดง กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี ด้านหลังเป็นรูป ประกอบเลขสังกัด

ธงประจำภูมิภาค

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 24363 - 2461
(เป็นทางการ)
ธงประจำภูมิภาคดาลมาเชีย (ซึ่งมีสถานะเป็นราชอาณาจักรดาลมาเชีย)
  ธงราชอาณาจักรสลาโวเนีย ธงแถบสองสี แบ่งตามแนวนอน พื้นน้ำเงิน-ขาว สัดส่วน 1:2.
  ธงราชอาณาจักรสลาโวเนีย 1:2.
  ธงประจำภูมิภาคสลาโวเนีย
  ธงประจำภูมิภาคอิสเตรีย

ธงอื่นๆ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2448 - 2461 ธงมิตรภาพระหว่างชาวเซิร์ฟ-ชาวโครแอท ธงสีเหลี่ยมพื้นธงแบ่งเป็น 2 ส่วงตามแนวตั้ง ด้านต้นธงเป็นพื้นธงชาติเซอร์เบีย ด้านปลายธงเป็นธงชาติโครเอเชีย กึ่งกลางธงมีรูปการจับมือภายในพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว
  พ.ศ. 2533 ถึง 2535 ธงกองกำลังพิทักษ์โครเอเชีย (Hrvatske obrambene snage, HOS) ซึ่งเป็นองค์กรทหารอาสาของโครเอเชีย ธงพื้นสีดำ กลางธงมีภาพตราประจำกองกำลัง
  พ.ศ. 2535 - 2537 ธงสาธารณรัฐโครเอเชียแห่งบอสเนียและเฮอร์เซก ลักษระเดียวกับธงชาติโครเอเชีย แบบตราหมากรุกบนธงมีความแตกต่างบางประการ.


ดูเพิ่ม

แก้