รายชื่อธงในประเทศโครเอเชีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศโครเอเชีย)

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพของธงต่างๆ ที่ใช้ใน สาธารณรัฐโครเอเชีย หรือใช้โดย ชาวโครแอต

ธงชาติ แก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1990 ธงชาติ ธงสามสี แบ่งเป็นแถบสีแดง-ขาว-น้ำเงินตามแนวยาว กลางมีรูปตราแผ่นดินของโครเอเชีย
  ธงชาติสำหรับตกแต่ง

ธงตำแหน่งราชการ แก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ประมุขแห่งรัฐ
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประมุขแห่งรัฐของรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงประจำตัวนายอานเต ปาเวลิช (Ante Pavelić) ประมุขแห่งรัฐเอกราชโครเอเชีย (Poglavnik)
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 ธงประธานาธิบดี ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราประจำตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1990
รัฐสภาโครเอเชีย
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ธงประจำตำแหน่งโฆษกประจำรัฐสภา

ธงเรือ แก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
ธงพลเรือน และ ธงเรือราษฎร์ (Zastava trgovačke mornarice)
  ค.ศ. 1941 – 1945 รัฐเอกราชโครเอเชีย ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราขบวนการอูสตาซี (Ustaše)
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ลักษณะอย่างเดียวกับธงข้างต้น แต่สัดส่วนกว้างยาวต่างกัน
ธงนาวี (Zastava ratne mornarice)
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงนาวีกองทัพเรือรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงสี่เหลี่ยมลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน (หลัง พ.ศ. 2488 ใช้เป็นธงฉาน)
  ค.ศ. 1944 – 1945 ธงกองทัพ และ ธงนาวี ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน ตรงกลางค่อนมาทางคันธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย ประกอบกับตราขบวนการปฏิวัติโครเอเชียอูสตาซี (Ustaše)
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงนาวีกองทัพเรือโครเอเชีย
ธงฉาน (Pramčana zastava)
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงฉานรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงสี่เหลี่ยมลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน (ก่อน พ.ศ. 2488 ถือเป็นธงรัฐนาวีอีกแบบหนึ่ง)
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ธงฉานกองทัพเรือโครเอเชีย

ธงทหาร แก้ไข

กองทัพบก แก้ไข

Flag Date Use Description
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงกองทัพบกโครเอเชีย
  ธงกองกำลังแห่งชาติโครเอเชีย

กองทัพอากาศ แก้ไข

Flag Date Use Description
  ค.ศ. 1944 – 1945 กองทัพอากาศรัฐเอกราชโครเอเชีย ลักษณะเดียวกับธงนาวีมีขอบสีน้ำเงิน มุมบนคันธงมีตราราชการกองทัพอากาศ
  ธงกองทัพอากาศโครเอเชีย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แก้ไข

Flag Date Use Description
  ธงตำรวจโครเอเชีย
  ธงกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง
  ธงหน่วยข่าวกรอง และ ความมั่นคงกลาง

ธงหมายยศทหาร แก้ไข

Flag Date Use Description
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
เสนาธิการทหาร.
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงประจำตำแหน่งเสนาธิการทหาร
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
กองทัพบกรัฐเอกราชโครเอเชีย
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศจอมพล
  ธงหมายยศพลเอก
  ธงหมายยศพลโท
  ธงหมายยศพลตรี
กองทัพเรือ
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999 ผู้บัญชาการทหารเรือ
  ธงหมายยศจอมพลเรือ
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือเอก
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือโท
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือตรี
 
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศพลเรือจัตวา ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีขาวมีขอบน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ธงหมายยศนายพลทหาร ใช้บนเรือรบเมื่อมีนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอยู่ในเรือลำนั้น
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงหมายยศนาวาเอก ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน
ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ธงผู้บังคับการท่าเรือทหาร
  ธงผู้บังคับการหมวดเรือ
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงผู้บังคับการหมู่เรือ
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999
  ธงผู้บังคับการอาวุโส
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงผู้บังคับการเรือ
  ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1999

ธงในอดีต แก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ศตวรรษที่ 19 - ศตวรรษที่ 20 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย และ ราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย
ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน สัดส่วน 2:3.
  8 มีนาคม ค.ศ. 1852 - 1868 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย (ฮับส์บูร์ก) (ธงประจำมลฑลหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย). ธงแถบสองสี แบ่งตามแนวนอน พื้นแดง-ขาว สัดส่วน 1:2.
  ค.ศ. 1860 - 1918 ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย (ฮับส์บูร์ก) ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย. ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางธงมีตราแผ่นดินของราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย สัดส่วน 2:3.
  ธงชาติราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย (ธงราชการ).
  ค.ศ. 1918 ธงชาติรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน สัดส่วน 1:2.
  ค.ศ. 1918 - 1941 ธงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ธงสามสี พื้นน้ำเงิน-ขาว-แดง แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน
  ค.ศ. 1939 - 1941 ธงประจำมลฑลโครเอเชีย (ของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย) ธงสามสี พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน กลางธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีแดงในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีขาว)
  15 ธันวาคม ค.ศ. 1944 - 18 มกราคม ค.ศ. 1947 ธงชาติสหพันธรัฐโครเอเชีย ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางแถบสีขาวมีรูปดาวแดง
  18 มกราคม ค.ศ. 1947 - 27 มิถุนายน ค.ศ. 1990 ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีรูปดาวแดงขอบทอง
  27 มิถุนายน - 21 ธันวาคม ค.ศ. 1990 ธงชาติโครเอเชีย (โดยพฤตินัย) ธงสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน กลางแถบสีขาวมีรูปโล่ตราแผ่นดินไม่มีรูปมงกุฎ

รัฐเอกราชโครเอเชีย แก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1941 – 1945 ธงชาติรัฐเอกราชโครเอเชีย ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราแผ่นดินของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีขาวในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีแดง) ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราขบวนการอูสตาซี (Ustaše)
  ธงราชการของรัฐเอกราชโครเอเชีย ลักษณะอย่างเดียวกับธงข้างต้น แต่สัดส่วนกว้างยาวต่างกัน สัดส่วน 2:5
ธงนำร่อง ธงเรือราษฎร์มีขอบสีขาว แต่เป็นธงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ธงเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีรูปแตรเล็กสีน้ำเงิน
ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีรูปสมอเรือสีน้ำเงินไขว้
ธงเจ้าพนักงานศุลกากร ธงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นสีเขียว กลางธงมีรูป
ยุวชนอูสตาซี (โครเอเชีย: Ustaška mladež)
ค.ศ. 1941 – 1945 ธงยุวชนอูสตาซี ธงพื้นแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี
ธงชัยยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีทอง ด้านอื่นมีแถบจีบสีทอง
ธงกองบัญชาการยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีเงิน ด้านอื่นมีแถบจีบสีเงิน
ธงกรม/กองพันยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซีสีแดง ด้านอื่นมีแถบจีบสีแดง
ธงกองร้อยยุวชนอูสตาซี ลักษณะเดียวกับธงยุวชนอูสตาซี ที่มุมล่างคันธงมีเลขสังกัดกองร้อย อยู่ภายในลายถักอูสตาซีบนแถบสีน้ำเงิน สัดส่วนธง 1:2
ธงหมวดยุวชนอูสตาซี ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี ที่มุมล่างคันธงมีเลขสังกัด สัดส่วนธง 1:2
ธงหมู่ยุวชนอูสตาซี ธงสามเหลี่ยมพื้นสีแดง กลางธงมีตรายุวชนอูสตาซี ด้านหลังเป็นรูป ประกอบเลขสังกัด

ธงประจำภูมิภาค แก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 24363 - 2461
(เป็นทางการ)
ธงประจำภูมิภาคดาลมาเชีย (ซึ่งมีสถานะเป็นราชอาณาจักรดาลมาเชีย)
  ธงราชอาณาจักรสลาโวเนีย ธงแถบสองสี แบ่งตามแนวนอน พื้นน้ำเงิน-ขาว สัดส่วน 1:2.
  ธงราชอาณาจักรสลาโวเนีย 1:2.
  ธงประจำภูมิภาคสลาโวเนีย
  ธงประจำภูมิภาคอิสเตรีย

ธงอื่นๆ แก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2448 - 2461 ธงมิตรภาพระหว่างชาวเซิร์ฟ-ชาวโครแอท ธงสีเหลี่ยมพื้นธงแบ่งเป็น 2 ส่วงตามแนวตั้ง ด้านต้นธงเป็นพื้นธงชาติเซอร์เบีย ด้านปลายธงเป็นธงชาติโครเอเชีย กึ่งกลางธงมีรูปการจับมือภายในพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว
  พ.ศ. 2533 ถึง 2535 ธงกองกำลังพิทักษ์โครเอเชีย (Hrvatske obrambene snage, HOS) ซึ่งเป็นองค์กรทหารอาสาของโครเอเชีย ธงพื้นสีดำ กลางธงมีภาพตราประจำกองกำลัง
  พ.ศ. 2535 - 2537 ธงสาธารณรัฐโครเอเชียแห่งบอสเนียและเฮอร์เซก ลักษระเดียวกับธงชาติโครเอเชีย แบบตราหมากรุกบนธงมีความแตกต่างบางประการ.


ดูเพิ่ม แก้ไข