ธงชาติโครเอเชีย

ธงชาติโครเอเชีย มีลักษณะเป็นธงสามสี แบ่งแถบเป็น 3 ส่วน ตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน แต่ละแถบจากบนลงล่างเป็นสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน อันเป็นสีพันธมิตรสลาฟ ที่กลางธงมีรูปตราแผ่นดินของโครเอเชีย ซึ่งเป็นรูปโล่ลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาวภายใต้มงกุฎ

ธงชาติโครเอเชีย
การใช้ธงชาติโครเอเชีย
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้21 ธันวาคม พ.ศ. 2533
ลักษณะธงสามสี แบ่งแถบตามแนวยาวเป็นสีแดง-ขาว-น้ำเงิน ความกว้างเท่ากัน กลางมีภาพตราแผ่นดินของโครเอเชีย
การใช้ธงเรือราษฎร์
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้พ.ศ. 2535
ลักษณะลักษณะอย่างเดียวกับธงข้างต้น แต่สัดส่วนกว้างยาวต่างกัน
การใช้ธงนาวี
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้พ.ศ. 2491
ลักษณะธงสามสี แบ่งแถบตามแนวยาวเป็นสีแดง-ขาว-น้ำเงิน ความกว้างเท่ากัน กลางมีภาพตราประจำกองทัพเรือโครเอเชีย

ธงสามสีนี้เดิมเคยใช้เป็นธงชาติโครเอเชียมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2391 มีความหมายถึงความเป็นพันธมิตรของชนชาติสลาฟกลุ่มต่างๆ ในสมัยที่โครเอเชียมีฐานะเป็นมณฑล (Banovina) ในราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ธงของดินแดนแห่งนี้มีลักษณะที่คล้ายกับธงชาติในปัจจุบัน แต่ที่ตรากลางธงนั้นไม่มีรูปมงกุฎอยู่เหนือโล่ ต่อมาโครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวียสมัยคอมมิวนิสต์ พื้นธงสามสีนี้ยังคงใช้อยู่ แต่ที่กลางธงนั้นเปลี่ยนเป็นรูปดาวแดง (ลักษณะเป็นดาวห้าแฉกสีแดงขอบสีทอง) ต่อมาเมื่อยูโกสลาเวียได้จัดการเลือกตั้งแบบหลายพรรคการเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ธงสามสีมีดาวแดงของยูโกสลาเวียจึงถูกแทนที่ด้วยธงสามสีมีโล่ตราหมากรุกอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แบบธงชาติโครเอเชียที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ก่อนการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย 10 เดือน

มาตรฐานของสีธง

แก้

มาตรฐานของสีธงชาติ กำหนดตามตารางที่แสดงต่อไปนี้[1]:

ระบบสี สีแดง-- สีขาว สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเหลือง สีดำ
Pantone 186 C transparent white Process Cyan C Reflex Blue C 108 C Process Black C
CMYK 0-100-100-0 0-0-0-0 100-0-0-0 100-82-0-2 0-6-95-0 0-0-0-100
RGB 255-0-0 255-255-255 0-147-221 23-23-150 247-219-23 0-0-0

พัฒนาการ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-01. สืบค้นเมื่อ 2012-08-22.
  2. Heimer, Željko. "Hrvatska-povijesne zastave". zeljko-heimer-fame.from.hr. สืบค้นเมื่อ 2 March 2019.
  3. Jelena Boršak-Marijanović, Zastave kroz stoljeća, Croatian History Museum, Zagreb, 1996, p. 110

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้