ตราแผ่นดินของโครเอเชีย

ตราแผ่นดินของโครเอเชีย เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2533 มีส่วนประกอบคือ

  1. ยอด เป็นรูป มงกุฏ 5 ตรา ช่องที่ 1 พิ้นหลังสีฟ้า ดาวหกแฉกและจันทร์เสี้ยว
    ช่องที่ 2 พื้นหลังสีน้ำเงิน แถบสีแดง 2 เส้น
    ช่องที่ 3 พื้นหลังสีฟ้า สิงโตสวมมงกุฏ
    ช่องที่ 4 พื้นหลังสีน้ำเงิน แกะสีทอง
    ช่องที่ 5 พื้นหลังสีฟ้า ดาวหกแฉก มาร์เทิน แถบสีขาวและแดง
  2. โล่ เป็นรูป แถบช่องสีเงินและแดง
ตราแผ่นดินของโครเอเชีย
Coat of arms of Croatia.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐโครเอเชีย
เริ่มใช้21 กันยายน พ.ศ. 2533
เครื่องยอดมงกุฏ 5 ตรา
ช่องที่ 1 พิ้นหลังสีฟ้า ดาวหกแฉกและจันทร์เสี้ยว
ช่องที่ 2 พื้นหลังสีน้ำเงิน แถบสีแดง 2 เส้น
ช่องที่ 3 พื้นหลังสีฟ้า สิงโตสวมมงกุฏ
ช่องที่ 4 พื้นหลังสีน้ำเงิน แกะสีทอง
ช่องที่ 5 พื้นหลังสีฟ้า ดาวหกแฉก มาร์เทิน แถบสีขาวและแดง
โล่แถบช่องสีเงินและแดง

ประวัติแก้ไข

การออกแบบแก้ไข

ตราแผ่นดินในอดีตแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข