สายการบินขนส่งสินค้า

(เปลี่ยนทางจาก ขนส่งอากาศยาน)

สายการบินขนส่งสินค้า (อังกฤษ: Cargo airline) คือสายการบินที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะการส่งสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยบางสายการบินอาจจะเป็นสายการบินที่แยกส่วนกิจการออกจากสายการบินรับส่งผู้โดยสารทั่วไป

รายชื่อสายการบิน

แก้