สายการบิน คือที่ให้บริการขนส่งทางอากาศสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางและการขนส่งสินค้า สายการบินเช่าหรือเจ้าของเครื่องบินของพวกเขาด้วยซึ่งในการจัดหาบริการเหล่านี้ อาจเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพันธมิตรกับสายการบินอื่นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยทั่วไป บริษัท สายการบินได้รับการยอมรับที่มีใบรับรองการดำเนินงานอากาศหรือใบอนุญาตที่ออกโดยสายการบินของรัฐ สายการบินที่แตกต่างจากผู้ที่มีจดหมายเดียวแบบอากาศยานหรือเรือบรรทุกสินค้าผ่านทางหลายร้อยปฏิบัติการบริการเต็มรูปแบบระหว่างประเทศสายการบินของเครื่องบิน บริการสายการบินสามารถแบ่งเป็นภูมิภาค ภายในทวีปประเทศภูมิภาคหรือต่างประเทศและอาจจะมีการดำเนินการให้บริการที่กำหนดหรือการเช่าเหมาลำ

FedEx Express ถือเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของจำนวนเครื่องบินและน้ำหนักขนส่ง[1]

สายการบินมีความหลากหลาย ตั้งแต่เป็นเครื่องบินเดี่ยวที่ขนส่งจดหมายหรือสินค้า ไปจนถึงการบริการเต็มรูปแบบในระดับนานาชาติ ที่มีเครื่องบินนับร้อย การบริการของสายการบินอาจบินระหว่างทวีป ภายในทวีป หรือภายในประเทศเอง ซึ่งประเภทของสายการบิน มี 2 ประเภท คือ สายการบินโดยสาร(Passenger Airlines) และ สายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines)

สายการบินโดยสารแก้ไข

สายการบินโดยสาร เป็นสายการบินเพื่อการขนส่งผู้โดยสารโดยสารสายการบินมักจะดำเนินการอย่างรวดเร็วของเครื่องบินโดยสารที่มากกว่าการเป็นเจ้าของทันทีจะเช่ามักจะมาจากการขายเครื่องบินพาณิชย์และ บริษัทลีสซิ่งเช่น GECAS และ ILFC ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภทย่อย คือ

  1. สายการบินระดับพรีเมียม (Premium airlines) หรือสายการบินฟูลเซอร์วิส (Full-service airlines) คือสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ตามมาตรฐานสากล ทั่วโลก ซึ่งมีชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดบนเครื่องบิน แต่บางสายการบินหรือบางลำอาจจะมีชั้นหนึ่งหรือชั้นประหยัดพิเศษให้บริการด้วย เช่น การบินไทย การบินไทยสมายล์ เจแปนแอร์ไลน์ แอร์ฟรานซ์ โคเรียนแอร์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ เดลตาแอร์ไลน์ บริติชแอร์เวย์ เป็นต้น สายการบินประจำชาติต่าง ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในลักษณะของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
  2. สายการบินต้นทุนต่ำ (Low cost airlines) เป็นสายการบินที่มีราคาค่าตั๋วถูกกว่าสายการบินมาตรฐาน ด้วยการลดต้นทุนการบิน เช่น เครื่องแบบพนักงานที่ดูเรียบง่ายกว่าสายการบินพรีเมียม, ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีบนเครื่องบิน, ไม่มีโควตาน้ำหนักบรรทุกสัมภาระใต้เครื่องบินให้ผู้โดยสารฟรี เป็นต้น ทำให้สามารถขายตั๋วโดยสารในราคาประหยัดได้ อีกทั้งยังเน้นการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินได้ง่าย ลดความเสี่ยงด้านการโดยสารไม่เต็มลำ เช่น ไทยแอร์เอเชีย ไทเกอร์แอร์เวย์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นต้น
  3. สายการบินในภูมิภาค (Regional airlines) เป็นสายการบินที่บินอยู่ภายในภูมิภาคนั้น ๆ ในระยะทางไม่ไกล โดยส่วนมากมักจะใช้เครื่องบินขนาดเล็กแบบใบพัด ไม่เกิน 100 ที่นั่ง เช่น กานต์แอร์ ไทยรีเจียนัลแอร์ไลน์ เป็นต้น สายการบินในภูมิภาคบางรายมีการให้บริการแบบเดียวกับสายการบินระดับพรีเมียม จึงอาจถือว่าเป็นสายการบินพรีเมียมด้วย เช่น บางกอกแอร์เวย์
  4. สายการบินเช่าเหมาลำ (Charter airlines)คือ สายการที่ให้บริการเช่าเหมาลำโดยเฉพาะ ไม่มีการบินแบบประจำ ซึ่งบางสายการบินมีเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จัดที่นั่งแต่ชั้นประหยัด หรืออาจจะมีชั้นธุรกิจเพิ่มมาด้วย ซึ่งรวมไปถึง เครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) เช่น บิซิเนสแอร์ เป็นต้น

สายการบินขนส่งสินค้าแก้ไข

สายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines) สายการบินที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ โดยจะมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในเครื่องบินโดยเฉพาะให้บริการ มีทั้งแบบตู้ทึบ ตู้แช่ และแบบพาเลท

  • สายการบินที่ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ เช่น เฟดเอ็กซ์ ดีเอชแอล เป็นต้น
  • สายการบินขนส่งสินค้าที่แยกออกจากสายการบินโดยสาร เช่น แยกชื่อ เป็นต้น เช่น โคเรียนแอร์คาร์โก ไทยแอร์เวย์ คาร์โก ไชน่าแอร์ไลน์ คาร์โก
  • สายการบินโดยสารที่มีบริการขนส่งสินค้า กล่าวคือ สายการบินทั่วไปบางสายการบินได้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วย โดยสินค้าจะต้องมีขนาดและน้ำหนักไม่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้านั้นไปกับเที่ยวบินโดยสารได้ และสินค้าต้องถูกตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าปลอดภัย สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ โดยอาจต้องถูกตรวจสอบมากกว่าปกติเพื่อป้องกันการก่อการร้ายเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้โดยสารเครื่องบินไปพร้อมกับสินค้าชิ้นนั้นด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

  1. "Scheduled Freight Tonne - Kilometres". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-30. สืบค้นเมื่อ 2009-04-10.