สายการบิน (อังกฤษ : Airline) หมายถึงบริษัทที่ให้บริการการขนส่งทางอากาศ บริการหลักของสายการบินจะมีด้วยกัน 2 บริการคือการให้บริการเที่ยวบินที่ใช้สำหรับการขนส่ง (Cargo Airlines) โดยมีเครื่องบินที่ใช้สำหรับจัดส่งจดหมายโดยเฉพาะ ไปจนถึง เครื่องบินที่ใช้จัดส่งรถยนต์ และอีกการบริการหนึ่งของสายการบินคือ การบริการเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร (Passenger Airlines) โดยเที่ยวบินโดยสารก็มีการบริการย่อย หลายประเภท เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบในระดับนานาชาติ ที่มีเครื่องบินนับร้อย และการให้บริเที่ยวบินโดยสายการบินอาจบินระหว่างทวีป ภายในทวีป หรือภายในประเทศ

FedEx Express ถือเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของจำนวนเครื่องบินและน้ำหนักขนส่ง[1]

การบริการของสายการบินเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนและสินค้าทั่วโลก และยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเดินทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงกันของประชาคมโลกอีกด้วย

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการความรอบคอบและความปลอดภัยสูงมาก เพื่อให้ผู้โดยสารและสินค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย สายการบินจึงต้องมีการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลและบริการเที่ยวบินอย่างมีประสิทธิภาพ

สายการบินโดยสาร แก้

สายการบินโดยสาร เป็นสายการบินเพื่อการขนส่งผู้โดยสารโดยสารสายการบินมักจะดำเนินการอย่างรวดเร็วของเครื่องบินโดยสารที่มากกว่าการเป็นเจ้าของทันทีจะเช่ามักจะมาจากการขายเครื่องบินพาณิชย์และ บริษัทลีสซิ่งเช่น GECAS และ ILFC ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภทย่อย คือ

  1. สายการบินระดับพรีเมียม (Premium airlines) หรือสายการบินฟูลเซอร์วิส (Full-service airlines) คือสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ตามมาตรฐานสากล ทั่วโลก ซึ่งมีชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดบนเครื่องบิน แต่บางสายการบินหรือบางลำอาจจะมีชั้นหนึ่งหรือชั้นประหยัดพิเศษให้บริการด้วย เช่น การบินไทย การบินไทยสมายล์ เจแปนแอร์ไลน์ แอร์ฟรานซ์ โคเรียนแอร์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ เดลตาแอร์ไลน์ บริติชแอร์เวย์ เป็นต้น สายการบินประจำชาติต่าง ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในลักษณะของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
  2. สายการบินต้นทุนต่ำ (Low cost airlines) เป็นสายการบินที่มีราคาค่าตั๋วถูกกว่าสายการบินมาตรฐาน ด้วยการลดต้นทุนการบิน เช่น เครื่องแบบพนักงานที่ดูเรียบง่ายกว่าสายการบินพรีเมียม, ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีบนเครื่องบิน, ไม่มีโควตาน้ำหนักบรรทุกสัมภาระใต้เครื่องบินให้ผู้โดยสารฟรี เป็นต้น ทำให้สามารถขายตั๋วโดยสารในราคาประหยัดได้ อีกทั้งยังเน้นการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินได้ง่าย ลดความเสี่ยงด้านการโดยสารไม่เต็มลำ เช่น ไทยแอร์เอเชีย ไทเกอร์แอร์เวย์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นต้น
  3. สายการบินในภูมิภาค (Regional airlines) เป็นสายการบินที่บินอยู่ภายในภูมิภาคนั้น ๆ ในระยะทางไม่ไกล โดยส่วนมากมักจะใช้เครื่องบินขนาดเล็กแบบใบพัด ไม่เกิน 100 ที่นั่ง เช่น กานต์แอร์ ไทยรีเจียนัลแอร์ไลน์ เป็นต้น สายการบินในภูมิภาคบางรายมีการให้บริการแบบเดียวกับสายการบินระดับพรีเมียม จึงอาจถือว่าเป็นสายการบินพรีเมียมด้วย เช่น บางกอกแอร์เวย์
  4. สายการบินเช่าเหมาลำ (Charter airlines)คือ สายการที่ให้บริการเช่าเหมาลำโดยเฉพาะ ไม่มีการบินแบบประจำ ซึ่งบางสายการบินมีเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จัดที่นั่งแต่ชั้นประหยัด หรืออาจจะมีชั้นธุรกิจเพิ่มมาด้วย ซึ่งรวมไปถึง เครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) เช่น บิซิเนสแอร์ เป็นต้น

สายการบินขนส่งสินค้า แก้

สายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines) สายการบินที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ โดยจะมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในเครื่องบินโดยเฉพาะให้บริการ มีทั้งแบบตู้ทึบ ตู้แช่ และแบบพาเลท

  • สายการบินที่ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ เช่น เฟดเอ็กซ์ ดีเอชแอล เป็นต้น
  • สายการบินขนส่งสินค้าที่แยกออกจากสายการบินโดยสาร เช่น แยกชื่อ เป็นต้น เช่น โคเรียนแอร์คาร์โก ไทยแอร์เวย์ คาร์โก ไชน่าแอร์ไลน์ คาร์โก
  • สายการบินโดยสารที่มีบริการขนส่งสินค้า กล่าวคือ สายการบินทั่วไปบางสายการบินได้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วย โดยสินค้าจะต้องมีขนาดและน้ำหนักไม่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้านั้นไปกับเที่ยวบินโดยสารได้ และสินค้าต้องถูกตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าปลอดภัย สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ โดยอาจต้องถูกตรวจสอบมากกว่าปกติเพื่อป้องกันการก่อการร้ายเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้โดยสารเครื่องบินไปพร้อมกับสินค้าชิ้นนั้นด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้


อ้างอิง แก้

  1. "Scheduled Freight Tonne - Kilometres". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-30. สืบค้นเมื่อ 2009-04-10.