ดีเอชแอล หรือ แดลซีย์ฮิลล์บลอมแอนด์ลินน์ (อังกฤษ: Dalsey, Hillblom and Lynn ซึ่งย่อว่า DHL) เป็นบริษัทเยอรมันให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีการขนส่งในทุกหลายอย่างตั้งแต่การขนส่งเอกสาร จดหมาย รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ ดีเอชแอลประกอบด้วยสามหน่วยงานหลักได้แก่ ได้แก่ ดีเอชแอลเอกซ์เพรส (DHL Express) ดีเอชแอลดานซาสแอร์แอนด์โอเชียน (DHL Danzas Air & Ocean) และดีเอชแอลโซลูชันส์ (DHL Solutions)

DHL International GmbH
ประเภทบริษัทเอกชน
อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ
ก่อตั้งพ.ศ. 2512
สำนักงานใหญ่เยอรมนี บอนน์ ประเทศเยอรมนี (สำนักงานใหญ่)
บุคลากรหลัก
อะเดรียน ดาลซี (ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ)
แลร์รี ฮิลบลอม (ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ) และ
โรเบิร์ต ลินน์ (ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ)
ผลิตภัณฑ์บริการขนส่งพัสดุทางอากาศ
โลจิสติกส์
บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์
เจ้าของDeutsche Post
พนักงาน
285,000 (2006)
เว็บไซต์www.dhl.com

ประวัติแก้ไข

ดีเอชแอล ก่อตั้งขึ้นโดย เอเดรียน ดาลซีย์ (Adrian Dalsey) แลร์รี ฮิลบลม (Larry Hillblom) และ โรเบิร์ต ลินน์ (Robert Lynn) โดยที่มาของชื่อมีที่มาจากตัวอักษรแรกของนามสกุลผู้ก่อตั้งบริษัททั้งสามคนซึ่งได้แก่ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) โดยเริ่มจากทำธุรกิจส่งเอกสารทางเครื่องบิน จากเมืองซานฟรานซิสโกไปยังโฮโนลูลู และเริ่มดำเนินขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรล่วงหน้า ก่อนที่เรือสินค้าจะเข้าเทียบท่า ทำให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก และต่อมาได้เพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ คือธุรกิจการขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการขนส่งเอกสาร และ พัสดุไปยังจุดหมายอย่างรวดเร็วโดยเครื่องบิน

เครือข่ายของดีเอชแอลเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว บริษัทขยายธุรกิจจากฝั่งตะวันตกของอเมริกา คือฮาวายไปจนถึงฝั่งตะวันออก และคาบสมุทรแปซิฟิก ต่อเนื่องไปยังตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ในปีพ.ศ. 2531 ดีเอชแอลขยายบริการ ไปยัง 170 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 16,000 คน

ในประเทศไทย ดีเอชแอลได้เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2514 และได้เปิดสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเมื่อปี พ.ศ. 2533

เมื่อช่วงต้นปีพ.ศ. 2545 ดอยช์เชอโพสต์เวิลด์เน็ต (Deutsche Post World Net) ได้เริ่มเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักของดีเอชแอล และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 ดอยช์โพสต์เวิลด์เน็ต ได้ถือหุ้นของดีเอชแอล 100% ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 ได้ประกาศรวมกิจการขนส่งด่วนและลอจิสติกส์เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แบรนด์ดีเอชแอล ดีเอชแอลขยายธุรกิจโดยการเข้าควบรวมกิจการกับ เอกเซล (Exel) ในเดือนธันวาคม 2548 ซึ่ง เอกเซลเดิมมีบุคลากรอยู่ประมาณ 111,000 คนใน 135 ประเทศทั่วโลก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข