มหัพภาค

(เปลี่ยนทางจาก Full stop)

มหัพภาค หรือ เครื่องหมายจุด (full stop หรือ period หรือ dot) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนสากลอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นจุดโดยเขียนไว้ที่ระดับเดียวกับเส้นบรรทัด

.
มหัพภาค
วรรคตอน
อะพอสทรอฟี   '
วงเล็บ [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
ทวิภาค :
จุลภาค ,  ،  
จุดไข่ปลา   ...  . . .      
อัศเจรีย์  !
มหัพภาค .
กิลเลอเมต ‹ ›  « »
ยัติภังค์ -
ยัติภาค   
ปรัศนี  ?
อัญประกาศ ‘ ’  “ ”  ' '  " "
อัฒภาค ;
ทับ /    
ตัวแบ่งคำ
อินเตอร์พังก์ ·
เว้นวรรค     
การพิมพ์ทั่วไป
แอมเพอร์แซนด์ &
ดอกจัน *
แอต @
แบ็กสแลช \
เบสิสพอยต์
บุลเลต
แคเรต ^
แดกเกอร์ † ‡ ⹋
องศา °
บุพสัญญา ” 〃
ดับเบิลไฮเฟน = ⸗
อัศเจรีย์กลับหัว ¡
ปรัศนีกลับหัว ¿
เครื่องหมายอ้างอิง
เครื่องหมายคูณ ×
นัมเบอร์, แฮชแท็ก #
นูเมอโร
ออเบอลุส ÷
ตัวบอกลำดับ º ª
สัญลักษณ์ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)  %
สัญลักษณ์พันละ (เปอร์มิลล์)
พิลโครว์
บวกและลบ + −
บวกหรือลบ ± ∓
ไพรม์     
เซกชัน §
ทิลเดอ, ตัวหนอน ~
อันเดอร์สกอร์ _
เส้นตั้ง |    ¦
ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ ©
กอปปีเลฟต์ 🄯
ลิขสิทธิ์การอัดเสียง
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ®
เซอร์วิสมาร์ก
เครื่องหมายการค้า
สกุลเงิน
เครื่องหมายสัญลักษณ์สกุลเงิน ¤

؋฿¢$֏ƒ£元 圆 圓 ¥

การพิมพ์เฉพาะทาง
แอสเทอริซึม
ฟลอวรอน
ดัชนี
อินเทอร์รอแบง
วรรคตอนไอเรอนี
ลอซินจ์
ไท
ที่เกี่ยวข้อง
ในภาษาอื่น ๆ
ในภาษาไทย
โคมูตร
ตีนครุ
ไปยาลน้อย
ไปยาลใหญ่ ฯลฯ
ฟองมัน
ไม้ยมก
อังคั่น , ฯะ, , ๚ะ

การใช้มหัพภาค

แก้
 • ใช้เติมหลังประโยคหรือย่อหน้า เพื่อแสดงว่ากล่าวจบแล้วในภาษาอังกฤษ และบางครั้งในภาษาไทย[1]อย่างไรก็ตาม ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นใช้สัญลักษณ์วงกลมเล็กแทนจุดทึบในการจบประโยค คือ 。 (U+3002)
  • This is a book.
 • ใช้ประกอบกับอักษรย่อต่าง ๆ บางครั้งอักษรย่อก็ไม่ปรากฏมหัพภาค ซึ่งจะเป็นอักษรย่อที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
  • ก.พ. (กุมภาพันธ์)
  • Co.,Ltd. (Company Limited = บริษัทจำกัด)
 • ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกหัวข้อลำดับที่ สามารถใช้ซ้ำเมื่อมีหัวข้อย่อย
  • 1. เครื่องหมายวรรคตอน
  • 1.1 การใช้งานเครื่องหมายวรรคตอน
  • 1.1.1 มหัพภาค
  • ก. ข. ค. ง. ฯลฯ
 • ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงเลขทศนิยม อ่านว่า จุด ดูเพิ่มที่ จุดทศนิยม
  • ค่าคงที่พาย (π) มีค่าประมาณ 3.1416
 • ในทางคอมพิวเตอร์ มหัพภาคสามารถใช้เป็นตัวแบ่งชื่อโดเมน เลขที่อยู่ไอพี และนามสกุล (ประเภท) ของแฟ้มคอมพิวเตอร์ออกจากชื่อแฟ้ม
  • ชื่อโดเมน th.wikipedia.org, www.google.co.th
  • เลขที่อยู่ไอพี 202.28.179.3, 203.152.5.10
  • แฟ้มคอมพิวเตอร์ autoexec.bat, config.sys, photo.jpg, report.doc

อ้างอิง

แก้
 1. ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ เครื่องหมายมหัพภาค