ปรัศนีและอัศเจรีย์กลับหัว

(เปลี่ยนทางจาก อัศเจรีย์กลับหัว)

ปรัศนีกลับหัว (¿) และ อัศเจรีย์กลับหัว (¡) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่ง ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามและประโยคแสดงการอุทานที่ลงท้ายด้วยปรัศนีและอัศเจรีย์ตามลำดับ เครื่องหมายชนิดนี้มีใช้เฉพาะในภาษาสเปน

¿ ¡
ปรัศนีกลับหัว
อัศเจรีย์กลับหัว
วรรคตอน
อะพอสทรอฟี   '
วงเล็บ [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
ทวิภาค :
จุลภาค ,  ،  
จุดไข่ปลา   ...  . . .      
อัศเจรีย์  !
มหัพภาค .
กิลเลอเมต ‹ ›  « »
ยัติภังค์ -
ยัติภาค   
ปรัศนี  ?
อัญประกาศ ‘ ’  “ ”  ' '  " "
อัฒภาค ;
ทับ /    
ตัวแบ่งคำ
อินเตอร์พังก์ ·
เว้นวรรค     
การพิมพ์ทั่วไป
แอมเพอร์แซนด์ &
ดอกจัน *
แอต @
แบ็กสแลช \
เบสิสพอยต์
บุลเลต
แคเรต ^
แดกเกอร์ † ‡ ⹋
องศา °
บุพสัญญา ” 〃
ดับเบิลไฮเฟน = ⸗
อัศเจรีย์กลับหัว ¡
ปรัศนีกลับหัว ¿
เครื่องหมายอ้างอิง
เครื่องหมายคูณ ×
นัมเบอร์, แฮชแท็ก #
นูเมอโร
ออเบอลุส ÷
ตัวบอกลำดับ º ª
สัญลักษณ์ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)  %
สัญลักษณ์พันละ (เปอร์มิลล์)
พิลโครว์
บวกและลบ + −
บวกหรือลบ ± ∓
ไพรม์     
เซกชัน §
ทิลเดอ, ตัวหนอน ~
อันเดอร์สกอร์ _
เส้นตั้ง |    ¦
ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ ©
กอปปีเลฟต์ 🄯
ลิขสิทธิ์การอัดเสียง
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ®
เซอร์วิสมาร์ก
เครื่องหมายการค้า
สกุลเงิน
เครื่องหมายสัญลักษณ์สกุลเงิน ¤

؋฿¢$֏ƒ£元 圆 圓 ¥

การพิมพ์เฉพาะทาง
แอสเทอริซึม
ฟลอวรอน
ดัชนี
อินเทอร์รอแบง
วรรคตอนไอเรอนี
ลอซินจ์
ไท
ที่เกี่ยวข้อง
ในภาษาอื่น ๆ
ในภาษาไทย
โคมูตร
ตีนครุ
ไปยาลน้อย
ไปยาลใหญ่ ฯลฯ
ฟองมัน
ไม้ยมก
อังคั่น , ฯะ, , ๚ะ

การใช้งาน

แก้
 • ปรัศนีกลับหัว ใช้เติมหน้าประโยคคำถามโดยปกติ ซึ่งประโยคบอกเล่าสามารถกลายเป็นประโยคคำถามได้โดยเติมทั้งปรัศนีและปรัศนีกลับหัว
  • ¿Cuántos años tienes? (คุณอายุเท่าไร)
  • ¿Hablas bien el español? (คุณพูดภาษาสเปนเก่งไหม)
 • อัศเจรีย์กลับหัว ใช้เติมหน้าประโยคหรือวลีที่แสดงการอุทาน
  • ¡Qué linda está la Luna! (ดวงจันทร์ช่างสวยอะไรเช่นนี้)
 • บางครั้งปรัศนีและอัศเจรีย์มีการใช้ร่วมกัน เพื่อแสดงความเป็นคำถามและการอุทานไปพร้อมกัน ดังเช่นเครื่องหมายอินเทอร์รอแบง เมื่อใช้ปรัศนีและอัศเจรีย์กลับหัวต้องเติมจากด้านนอกเข้าด้านใน
  • ¿¡Y tú quién te crees!?
  • ¡¿Y tú quién te crees?!