ด่ง หรือ ดอง (เวียดนาม Đồng หรือ VND) คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 550 ด่งต่อบาท หรือ ประมาณ 16,000 ด่งต่อดอลลาร์สหรัฐ

ด่ง
đồng Việt Nam (เวียดนาม)
ธนบัตร 10000 ด่ง
ธนบัตร 10000 ด่ง
รหัส ISO 4217 VND
ใช้ใน  เวียดนาม
อัตราเงินเฟ้อ 23%
ข้อมูลจาก Vietnam Business Finance, 24 สิงหาคม 2011
หน่วยย่อย
1/10 ห่าว
1/100 ซู
สัญลักษณ์
เหรียญ
เหรียญที่ใช้บ่อย 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1000 ด่ง, 2000 ด่ง, 5000 ด่ง
ธนบัตร
ธนบัตรที่ใช้บ่อย 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง , 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง, 500,000 ด่ง
ธนาคารกลาง ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม
เว็บไซต์ www.sbv.gov.vn

เงินที่ใช้ในปัจจุบันแก้ไข

รูปแบบที่ใช้มีทั้งเหรียญและธนบัตร (ปัจจุบันประเทศเวียดนามไม่มีการใช้เหรียญแล้ว)โดยมีราคา

  • เหรียญ มีราคา 200 ด่ง 500 ด่ง 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง และ 5,000 ด่ง
  • ธนบัตร มีราคา 100 ด่ง 200 ด่ง 500 ด่ง 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง 5,000 ด่ง 10,000 ด่ง 20,000 ด่ง 50,000 ด่ง 100,000 ด่ง 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข