รูปี (อังกฤษ: rupee; ฮินดี: रूपया) เป็นหน่วยเงินตราของประเทศอินเดีย สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ทั่วไปแทนรูปี ก็คือ Rs หรือ ส่วนรหัส ISO 4217 สำหรับรูปีของอินเดีย คือ INR

สีม่วง: ประเทศที่รูปีเป็นสกุลเงินราชการ
อินเดีย, อินโดนีเซีย, มัลดีฟส์, Mauritius, เนปาล, ปากีสถาน, เซเชลส์, ศรีลังกา
สีส้ม: ประเทศที่รูปีสามารถใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย legal tender
รูปีอินเดีย: ภูฏาน, เนปาล, ซิมบับเว
รูปียะฮ์: ติมอร์ตะวันออก

ในหลายท้องที่ของอินเดีย เรียกเงินรูปีว่า รูปี (rupee), รูปะเย (rupaye), รูไบ (rubai) หรือ รูปยะกัม (rupyakam) ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤต รูปฺยกมฺ (เทวนาครี : रूप्यकम्) คำว่า เราปฺย หมายถึง โลหะเงิน ; รูปฺยกมฺ หมายถึง (เหรียญ)เงิน แต่ในภาษาเบงกอล และอัสสัม (พูดในแคว้นอัสสัม ตรีปุระ และเบงกอลตะวันตก) เรียกรูปี ว่า ตะคะหรือตรา (taka, tara) ใช้สัญลักษณ์ และเขียนบนธนบัตรของอินเดียด้วย

สกุลเงินรูปีนั้น เป็นสกุลเงินที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้ว โดยในครั้งนั้นออกเสียงว่า รูปะยะ แล้วจึงเพี้ยนมาเป็น รูปี เช่นในปัจจุบัน และสันนิษฐานว่าคำว่า รูปี นั้น เป็นที่มาของคำว่า เบี้ย ที่หมายถึง เงิน ในภาษาไทยอีกด้วย[1] จากพระไตรปิฎก รูปิยะ = เงิน มีที่มา จาก ชาวบ้าน ถวาย เงิน ให้ เวยยาวัจกร เพื่อ ทำหน้าที่ จับจ่าย แทนพระสงฆ์ คำว่า รูปิยะ แปลว่า เงิน ซึ่ง ออกเสียง ใกล้เคียง กับ คำว่า รูปี

รายชื่อประเทศที่ใช้สกุลเงินรูปี แก้

อ้างอิง แก้

  1. คอลัมน์ Aqua Pets โดย จอม สมหวัง ปัทมคันธิน "สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอย 2 สมัย" หน้า 107 นิตยสาร Aquarium Biz Vo.1 issue 6 ฉบับเดือนธันวาคม 2010