รูปีอินเดีย เป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศอินเดีย มีราคาหน้าเหรียญ หรือธนบัตร ดังนี้ 5 รูปี 10 รูปี 20 รูปี 50 รูปี 100 รูปี 500 รูปี

รูปีอินเดีย
रुपया (ฮินดี)
ธนบัตรรูปีต่างชนิดที่ใช้กัน (ธนบัตร 5 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 10 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 20 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 50 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 100 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 500-รูปีอินเดีย)เหรียญเงิน รูปีอินเดีย
ISO 4217
รหัสINR
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100ไปเซ
สัญลักษณ์
 ไปเซp
ธนบัตร
 ใช้บ่อย1, 2, 2, 10, 20, 50, 100, 500 รูปี
เหรียญ
 ใช้บ่อย50 ไปเซ, 1, 2, 5, 10 รูปี
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ อินเดีย
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารแห่งชาติอินเดีย
 เว็บไซต์www.rbi.org.in
เจ้าของโรงพิมพ์ธนาคารแห่งชาติอินเดีย
 เว็บไซต์www.rbi.org.in
โรงพิมพ์ธนบัตรIndia Government Mint
 เว็บไซต์www.igmint.org
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ7.25%, มิถุนายน 2012
 ที่มาeaindustry.nic.in