ทับ (เครื่องหมายวรรคตอน)

ทับ ( / ) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนสากลอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นเส้นตรงเอียงลงทางซ้าย

/ /
ทับ
วรรคตอน
อะพอสทรอฟี   '
วงเล็บ [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
ทวิภาค
:
จุลภาค ,  ،  
จุดไข่ปลา   ...  . . .      
อัศเจรีย์  !
มหัพภาค .
กิลเลอเมต ‹ ›  « »
ยัติภังค์ -
ยัติภาค   
ปรัศนี  ?
อัญประกาศ ‘ ’  “ ”  ' '  " "
อัฒภาค
;
ทับ /    
ตัวแบ่งคำ
อินเตอร์พังก์ ·
เว้นวรรค     
การพิมพ์ทั่วไป
แอมเพอร์แซนด์ &
ดอกจัน *
แอต @
แบ็กสแลช \
เบสิสพอยต์
บุลเลต
แคเรต ^
แดกเกอร์ † ‡ ⹋
องศา °
บุพสัญญา ” 〃
ดับเบิลไฮเฟน = ⸗
อัศเจรีย์กลับหัว ¡
ปรัศนีกลับหัว ¿
เครื่องหมายอ้างอิง
เครื่องหมายคูณ ×
นัมเบอร์, แฮชแท็ก #
นูเมอโร
ออเบอลุส ÷
ตัวบอกลำดับ º ª
สัญลักษณ์ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)  %
สัญลักษณ์พันละ (เปอร์มิลล์)
พิลโครว์
บวกและลบ + −
บวกหรือลบ ± ∓
ไพรม์     
เซกชัน §
ทิลเดอ, ตัวหนอน ~
อันเดอร์สกอร์ _
เส้นตั้ง |    ¦
ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ ©
กอปปีเลฟต์ 🄯
ลิขสิทธิ์การอัดเสียง
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ®
เซอร์วิสมาร์ก
เครื่องหมายการค้า
สกุลเงิน
เครื่องหมายสัญลักษณ์สกุลเงิน ¤

؋฿¢$֏ƒ£元 圆 圓 ¥

การพิมพ์เฉพาะทาง
แอสเทอริซึม
ฟลอวรอน
ดัชนี
อินเทอร์รอแบง
วรรคตอนไอเรอนี
ลอซินจ์
ไท
ที่เกี่ยวข้อง
ในภาษาอื่น ๆ
ในภาษาไทย
โคมูตร
ตีนครุ
ไปยาลน้อย
ไปยาลใหญ่ ฯลฯ
ฟองมัน
ไม้ยมก
อังคั่น , ฯะ, , ๚ะ

การใช้ทับ

แก้
 • ใช้แบ่งคำออกเป็นสองส่วน อ่านว่า ทับ
  • บ้านเลขที่ 543/78
  • ที่ ศธ 14/2549
  • ป. 4/1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1)
 • นิยมใช้เป็นตัวคั่นวันที่ในภาษาไทย
  • 31/12/49 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
 • ใช้ในความหมายว่า หรือ ในประโยค
  • โปรดเขียน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ให้เลือกเขียนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)
 • ใช้ย่อคำที่ยาวๆ พบมากในภาษาอังกฤษ
  • n/a (not applicable, not available = ไม่มีข้อมูล)
  • w/o (without = ปราศจาก)
 • ในทางคณิตศาสตร์ ใช้ในการเขียนเศษส่วน หรือใช้แทนการหาร (ดูเพิ่มที่ ซอลิดัส)
  • 3/8 (เศษสามส่วนแปด)
 • ใช้เป็นเครื่องหมายแบ่งไดเรกทอรีของระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และ URL
  • http://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องหมายทับ
  • /home/joe/pictures/image.jpg
 • ในการใช้งานไออาร์ซี ใช้ในการรับคำสั่ง
  • /join หมายถึงใช้คำสั่ง "join"
 • ใช้ในการแสดงเสียงหรือคำอ่าน ซึ่งอาจจะเป็นสัทอักษรสากลหรือไม่ก็ได้
  • ภาษาไทย /pʰaːsaːtʰaj/