เยน (ญี่ปุ่น: 円, สัญลักษณ์ ¥, รหัส ISO 4217 JPY) เป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น มีหน่วยย่อคือ sen =1/100เยน และ rin 1/10cen(ในปัจจุบันได้ยกเลิกแล้ว) โดยมีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยนิยมเก็บเป็นเงินสำรอง รองลงมาจาก ดอลลาร์สหรัฐ และ เงินยูโร คำว่าเยน ภาษาญี่ปุ่นจะอ่านออกเสียงว่า เอน อย่างไรก็ตามการอ่านออกเสียง เยน ถือเป็นชื่อมาตรฐานใช้กันทั่วโลก สัญลักษณ์ลาตินคือ ¥ ในขณะที่คนญี่ปุ่นจะนิยมเขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า 円

เยน
JPY Banknotes.png JPY coins 2.png
ธนบัตรเหรียญ
ISO 4217
รหัสJPY
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100sen (ในปัจจุบันได้ยกเลิกแล้ว)
 1/1000rin (ในปัจจุบันได้ยกเลิกแล้ว)
สัญลักษณ์¥
ธนบัตร
 ใช้บ่อย1000, 5000, 10000 เยน
 ไม่ค่อยใช้2000 เยน
เหรียญ
 ใช้บ่อย1, 5, 10, 50, 100, 500 เยน
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้อย่างเป็นทางการ
 ญี่ปุ่น
อย่างไม่เป็นทางการ
 พม่า[1]
 เวียดนาม
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
 เว็บไซต์www.boj.or.jp/en/index.htm/
เจ้าของโรงพิมพ์รัฐวิสาหกิจพิมพ์ญี่ปุ่น
 เว็บไซต์www.npb.go.jp/en/index.html
โรงพิมพ์ธนบัตรสำนักกษาปณ์ญี่ปุ่น
 เว็บไซต์www.mint.go.jp/category/eng
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ0.5% (พ.ค. 2562)
 ที่มาStatistics Bureau of Japan[2]
 วิธีดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)
ภาพแบงก์ 1000 เยน โดยมีรูปของ นัทซึเมะ โซเซกิ
"เย็น" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เย็น (แก้ความกำกวม)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินย้อนหลังแก้ไข

ตารางด้านล่างแสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของราคาซื้อขายทันที ดอลลาร์สหรัฐ–เยน (JPY ต่อ USD) ณ 17:00 น. JST:[3][4][5]

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1949–1971 360
1972 308
1973 301.15 270.00 265.83 265.50 264.95 265.30 263.45 265.30 265.70 266.68 279.00 280.00
1974 299.00 287.60 276.00 279.75 281.90 284.10 297.80 302.70 298.50 299.85 300.10 300.95
1975 297.85 286.60 293.80 293.30 291.35 296.35 297.35 297.90 302.70 301.80 303.00 305.15
1976 303.70 302.25 299.70 299.40 299.95 297.40 293.40 288.76 287.30 293.70 296.45 293.00
1977 288.25 283.25 277.30 277.50 277.30 266.50 266.30 267.43 264.50 250.65 244.20 240.00
1978 241.74 238.83 223.40 223.90 223.15 204.50 190.80 190.00 189.15 176.05 197.80 195.10
1979 201.40 202.35 209.30 219.15 219.70 217.00 216.90 220.05 223.45 237.80 249.50 239.90
1980 237.73 244.07 248.61 251.45 228.06 218.11 220.91 224.34 214.95 209.21 212.99 209.79
1981 202.19 205.76 208.84 215.07 220.78 224.21 232.11 233.62 229.83 231.40 223.76 219.02
1982 224.55 235.25 240.64 244.90 236.97 251.11 255.10 258.67 262.74 271.33 265.02 242.49
1983 232.90 236.27 237.92 237.70 234.78 240.06 240.49 244.36 242.71 233.00 235.25 234.34
1984 233.95 233.67 225.52 224.95 230.67 233.29 242.72 242.24 245.19 246.89 243.29 247.96
1985 254.11 260.34 258.43 251.67 251.57 248.95 241.70 237.20 236.91 214.84 203.85 202.75
1986 200.05 184.62 178.83 175.56 166.89 167.82 158.65 154.11 154.78 156.04 162.72 162.13
1987 154.48 153.49 151.56 142.96 140.47 144.52 150.20 147.57 143.03 143.48 135.25 128.25
1988 127.44 129.26 127.23 124.88 124.74 127.20 133.10 133.63 134.45 128.85 123.16 123.63
1989 127.24 127.77 130.35 132.01 138.40 143.92 140.63 141.20 145.06 141.99 143.55 143.62
1990 145.09 145.54 153.19 158.50 153.52 153.78 149.23 147.46 138.96 129.73 129.01 133.72
1991 133.65 130.44 137.09 137.15 138.02 139.83 137.98 136.85 134.59 130.81 129.64 128.07
1992 125.05 127.53 132.75 133.59 130.55 126.90 125.66 126.34 122.72 121.14 123.84 123.98
1993 125.02 120.97 117.02 112.37 110.23 107.29 107.77 103.72 105.27 106.94 107.81 109.72
1994 111.49 106.14 105.12 103.48 104.00 102.69 098.54 099.86 098.79 098.40 098.00 100.17
1995 099.79 098.23 090.77 083.53 085.21 084.54 087.24 094.56 100.31 100.68 101.89 101.86
1996 105.81 105.70 105.85 107.40 106.49 108.82 109.25 107.84 109.76 112.30 112.27 113.74
1997 118.18 123.01 122.66 125.47 118.91 114.31 115.10 117.89 120.74 121.13 125.35 129.52
1998 129.45 125.85 128.83 131.81 135.08 140.35 140.66 144.76 134.50 121.33 120.61 117.40
1999 113.14 116.73 119.71 119.66 122.14 120.81 119.76 113.30 107.45 106.00 104.83 102.61
2000 105.21 109.34 106.62 105.35 108.13 106.13 107.90 108.02 106.75 108.34 108.87 112.21
2001 117.10 116.10 121.21 123.77 121.83 122.19 124.63 121.53 118.91 121.32 122.33 127.32
2002 132.66 133.53 131.15 131.01 126.39 123.44 118.08 119.03 120.49 123.88 121.54 122.17
2003 118.67 119.29 118.49 119.82 117.26 118.27 118.65 118.81 115.09 109.58 109.18 107.87
2004 106.39 106.54 108.57 107.31 112.27 109.45 109.34 110.41 110.05 108.90 104.86 103.82
2005 103.27 104.84 105.30 107.35 106.94 108.62 111.94 110.65 111.03 114.84 118.45 118.60
2006 115.33 117.81 117.31 117.13 111.53 114.57 115.59 115.86 117.02 118.59 117.33 117.26
2007 120.59 120.49 117.29 118.81 120.77 122.64 121.56 116.74 115.01 115.77 111.24 112.28
2008 107.60 107.18 100.83 102.41 104.11 106.86 106.76 109.24 106.71 100.20 096.89 091.21
2009 090.35 092.53 097.83 098.92 096.43 096.58 094.49 094.90 091.40 090.28 089.11 089.52
2010 091.26 090.28 090.56 093.43 091.79 090.89 087.67 085.44 084.31 081.80 082.43 083.38
2011 082.63 082.52 081.82 083.34 081.23 080.49 079.44 077.09 076.78 076.72 077.50 077.81
2012 076.94 078.47 082.37 081.42 079.70 079.27 078.96 078.68 078.17 078.97 080.92 083.60
2013 089.15 093.07 094.73 097.74 101.01 097.52 099.66 097.83 099.30 097.73 100.04 103.42
2014 103.94 102.02 102.30 102.54 101.78 102.05 101.73 102.95 107.16 108.03 116.24 119.29
2015 118.25 118.59 120.37 119.57 120.82 123.7 123.31 123.17 120.13 119.99 122.58 121.78
2016 118.18 115.01 113.05 109.72 109.24 105.44 103.97 101.28 101.99 103.81 108.33 116.01
2017 114.69 113.13 113.02 110.08 112.24 110.89 112.50 109.90 110.67 112.94 112.89 112.96
2018 110.74 107.90 106.01 107.49 109.74 110.02 111.41 111.06 111.91 112.81 113.36 112.38
2019 108.97 110.36 111.22 111.63 109.76 108.07 108.23 106.34 107.40 108.12 108.88 109.18
2020 109.38 109.96 107.67 107.83 107.23 107.64 106.76 106.00 105.61 105.21 104.30 103.75
2021 103.79 105.44 108.81 109.10 109.17 110.12 110.26 109.85 110.15 113.14 113.99 113.84
2022 114.84 115.24 118.67 126.31 128.82 134.10 136.39
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เดือน

ธนบัตรเยนแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธนบัตรเยน

ธนบัตรรุ่นอีแก้ไข

ภาพ มูลค่า ขนาด สีหลัก คำอธิบาย รุ่น วันที่เริ่มพิมพ์
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง
    ¥1000 150 × 76 mm น้ำเงิน ฮิเดโยะ โนงูจิ ทะเลสาบโมโตซุ ภูเขาไฟฟูจิ ดอกซากูระ Series E 1 พฤศจิกายน 2004
    ¥2000 154 × 76 mm เขียว ซุ้มประตูชุเรอิมง ปราสาทชุริ การแสดงละครคาบูกิในฉากจากตำนานเก็นจิ บทกลอน และ มุราซากิ ชิกิบุ Series D 19 กรกฎาคม 2000
    ¥5000 156 × 76 mm ม่วง อิจิโยะ ฮิกูชิ คะกิซึบะกะ-ซุ (ภาพวาดดอกไอรีส ของ โอกะตะ โกริน Series E 1 พฤศจิกายน 2004
    ¥10,000 160 × 76 mm น้ำตาล ฟุคุซาวะ ยูกิจิ รูปปั้นนกโฮโอะ ในวัดเบียวโด Series E 1 พฤศจิกายน 2004

ธนบัตรรุ่นเอฟแก้ไข

รุ่นเอฟ (2024, ตามกำหนดการ)
ภาพ มูลค่า ขนาด สีหลัก คำอธิบาย วันที่เริ่มพิมพ์
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง
    ¥1000 150 × 76 mm น้ำเงิน Kitasato Shibasaburō คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ (จากทัศนียภาพ 36 มุมของภูเขาฟูจิ โดยโฮกูไซ) ปี 2024 ตามกำหนดการ
    ¥5000 156 × 76 mm ม่วง Umeko Tsuda ดอกไม้วีสเตียเรีย
    ¥10,000 160 × 76 mm น้ำตาล Shibusawa Eiichi สถานีรถไฟโตเกียว (ฝั่งมารุโนอูจิ)

เหรียญเยนแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เหรียญเยน

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


  1. Aung, Htin Lynn (January 30, 2019). "CBM permits border trades in yen and yuan denominations". The Myanmar Times. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-20. สืบค้นเมื่อ 2020-07-31.
  2. "Statistics Bureau Home Page/Consumer Price Index". Stat.go.jp. สืบค้นเมื่อ 2020-07-31.
  3. Bank of Japan: "Foreign Exchange Rates". 2006. เก็บถาวร มิถุนายน 17, 2008 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. Bank of Japan: US.Dollar/Yen Spot Rate at 17:00 in JST, Average in the Month, Tokyo Market เก็บถาวร มิถุนายน 3, 2013 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน for duration January 1980 ~ September 2010. Retrieved February 10, 2016
  5. "US Dollar to Japanese Yen Spot Exchange Rates for 2021". www.exchangerates.org.uk. สืบค้นเมื่อ August 10, 2022.