พาย (ค่าคงตัว)

(เปลี่ยนทางจาก พาย (ค่าคงที่))
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พาย
สัญลักษณ์ของพาย

พาย (อักษรกรีก: π) (ภาษาอังกฤษ: pi)เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ค่า π มักใช้ในคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และวิศวกรรม π เป็นอักษรกรีกที่ตรงกับตัว "p" ในอักษรละติน มีชื่อว่า "pi" (อ่านว่า พาย ในภาษาอังกฤษ แต่อ่านว่า พี ในภาษากรีก) บางครั้งเรียกว่า ค่าคงตัวของอาร์คิมิดีส (Archimedes' Constant) หรือจำนวนของลูดอล์ฟ (Ludolphine number หรือ Ludolph's Constant)

ในเรขาคณิตแบบยุคลิด π มีนิยามว่าเป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หรือเป็นอัตราส่วนของพื้นที่วงกลม หารด้วย รัศมียกกำลังสอง ในคณิตศาสตร์ชั้นสูงจะนิยาม π โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เช่น π คือจำนวนบวก x ที่น้อยสุดที่ทำให้ sin (x) = 0

การเกิดค่าพาย

ค่า π โดยประมาณ 50 ตำแหน่งคือ

π = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510 (ลำดับ OEISA000796)

แม้ว่าค่านี้มีความละเอียดพอที่จะใช้ในงานวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์แล้ว ปัจจุบันมีการคำนวณค่า π ได้หลายตำแหน่ง ซึ่งหาได้ทั่วไปจากอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไปสามารถคำนวณค่า π ได้พันล้านหลัก ขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณค่า π ได้เกินล้านล้านหลัก และไม่พบว่ามีรูปแบบที่ซ้ำกันของค่า π ปรากฏอยู่

สูตรที่เกี่ยวข้องกับ πแก้ไข

 
สามารถคำนวณไพได้จาก เซตม็องแดลโบร, โดยการคำนวณจำนวน iterations required before point (−0.75, ε) diverges.

เรขาคณิตแก้ไข

π มักปรากฏในสูตรที่เกี่ยวกับวงกลมและทรงกลม

รูปร่างทางเรขาคณิต สูตร
เส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมี r และเส้นผ่านศูนย์กลาง d  
พื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมี r  
พื้นที่ของวงรีที่มีแกนเอก a และแกนโท b  
ปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมี r และเส้นผ่านศูนย์กลาง d  
พื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมี r  
ปริมาตรของทรงกระบอกที่สูง h และรัศมี r  
พื้นที่ผิวของทรงกระบอกที่สูง h และรัศมี r  
ปริมาตรของกรวยที่สูง h และรัศมี r  
พื้นที่ผิวของกรวยที่สูง h และรัศมี r  

การวิเคราะห์แก้ไข

 
 
หรือเขียนอีกแบบได้เป็น:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษส่วนต่อเนื่องแก้ไข

π เขียนในรูปเศษส่วนต่อเนื่องได้หลายแบบ เช่น

 

ทฤษฎีจำนวนแก้ไข

ฟิสิกส์แก้ไข

 
 
 


ดูเพิ่มแก้ไข