ค่าคงตัวทางฟิสิกส์

ค่าคงตัวทางฟิสิกส์คือปริมาณทางกายภาพที่ถูกเชื่อโดยทั่วไปว่าเป็นสากลในธรรมชาติและคงที่ในเวลา มันสามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นค่าตัวเลขคงที่ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดใด ๆ ทางฟิสิกส์

ตารางของค่าคงตัวสากล แก้

ปริมาณ
สัญลักษณ์ ค่า[1][2] ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์
อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ   299 792 458 m·s−1 พอดี
ค่าคงตัวความโน้มถ่วงของนิวตัน   6.67384(80)×10−11 m3·kg−1·s−2 1.2 × 10−4
ค่าคงตัวของพลังค์   6.626 069 57(29) × 10−34 J·s 4.4 × 10−8
ค่าคงตัวของพลังค์แบบลดค่า   1.054 571 726(47) × 10−34 J·s 4.4 × 10−8

ตารางของค่าคงตัวแม่เหล็กไฟฟ้า แก้

ปริมาณ
สัญลักษณ์ ค่า[1][2] (SI units) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์
ค่าคงตัวแม่เหล็ก (สภาพให้ซึมผ่านได้ของสุญญากาศ)   4π × 10−7 N·A−2 = 1.256 637 061... × 10−6 N·A−2 พอดี
ค่าคงตัวไฟฟ้า (สภาพยอมของสุญญากาศ)   8.854 187 817... × 10−12 F·m−1 พอดี
ความต้านทานเฉพาะในสุญญากาศ   376.730 313 461... Ω พอดี
ค่าคงตัวคูลอมบ์   8.987 551 787... × 109 N·m2·C−2 พอดี
ประจุไฟฟ้าพื้นฐาน   1.602 176 565(35) × 10−19 C 2.2 × 10−8
โมเมนต์แม่เหล็กโบร์   9.274 009 68(20) × 10−24 J·T−1 2.2 × 10−8
ควอนตัมสื่อไฟฟ้า   7.748 091 7346(25) × 10−5 S 3.2 × 10−10
ควอนตัมสื่อไฟฟ้าแบบผกผัน   12 906.403 7217(42) Ω 3.2 × 10−10
ค่าคงตัวโจเซฟสัน   4.835 978 70(11) × 1014 Hz·V−1 2.2 × 10−8
ควอนตัมฟลักซ์แม่เหล็ก   2.067 833 758(46) × 10−15 Wb 2.2 × 10−8
โมเมนต์แม่เหล็กนิวเคลียร์   5.050 783 53(11) × 10−27 J·T−1 2.2 × 10−8
ค่าคงตัววอน คลิทซิง   25 812.807 4434(84) Ω 3.2 × 10−10

ตารางของค่าคงตัวฟิสิกส์และเคมี แก้

แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวฟิสิกส์และเคมี

ตารางของค่าคงตัวอะตอมและนิวเคลียร์ แก้

ปริมาณ
สัญลักษณ์ ค่า[1][2] (SI units) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์
รัศมีโบร์   5.291 772 1092(17) × 10−11 m 3.2 × 10−9
รัศมีของอิเล็กตรอนแบบดั้งเดิม   2.817 940 3267(27) × 10−15 m 9.7 × 10−10
มวลของอิเล็กตรอน   9.109 382 91(40) × 10−31 kg 4.4 × 10−8
ค่าคงตัวคู่แฟร์มี   1.166 364(5) × 10−5 GeV−2 4.3 × 10−6
ค่าคงตัวโครงสร้างละเอียด   7.297 352 5698(24) × 10−3 3.2 × 10−10
พลังงานฮาร์ทรี   4.359 744 34(19) × 10−18 J 4.4 × 10−8
มวลของโปรตอน   1.672 621 777(74) × 10−27 kg 4.4 × 10−8
ควอนตัมของการไหลเวียน   3.636 947 5520(24) × 10−4 m2 s−1 6.5 × 10−10
ค่าคงตัวริดเบิร์ก   10 973 731.568 539(55) m−1 5.0 × 10−12
รูปตัดทอมป์สัน   6.652 458 734(13) × 10−29 m2 1.9 × 10−9
มุมรวมแบบอ่อน   0.2223(21) 9.5 × 10−3
ตัวประกอบเอฟิมอฟ 22.7
  1. 1.0 1.1 1.2 The values are given in the so-called concise form; the number in brackets is the standard uncertainty, which is the value multiplied by the relative standard uncertainty.
  2. 2.0 2.1 2.2 P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants [Thursday, 02-Jun-2011 21:00:12 EDT]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.