แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวสากล

ปริมาณ
สัญลักษณ์ ค่า[1][2] ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์
อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ 299 792 458 m·s−1 พอดี
ค่าคงตัวความโน้มถ่วงของนิวตัน 6.67384(80)×10−11 m3·kg−1·s−2 1.2 × 10−4
ค่าคงตัวของพลังค์ 6.626 069 57(29) × 10−34 J·s 4.4 × 10−8
ค่าคงตัวของพลังค์แบบลดค่า 1.054 571 726(47) × 10−34 J·s 4.4 × 10−8
  1. The values are given in the so-called concise form; the number in brackets is the standard uncertainty, which is the value multiplied by the relative standard uncertainty.
  2. P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants [Thursday, 02-Jun-2011 21:00:12 EDT]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.