88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย

88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ เป็นผลการวิจัยของคณะวิจัย โครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมวิชาการ โดยคณะวิจัยของโครงการได้ทำการคัดเลือกหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่เป็นภาษาไทย เขียนโดยชาวไทย ตั้งแต่ ยุคสุโขทัย ถึง พ.ศ. 2536 มากกว่า 500 เล่ม แล้วแถลงข่าวประกาศยกย่องเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544

ในจำนวนหนังสือ 88 เล่มนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

  • บันเทิงคดี - 29 เล่ม
  • สารคดี - 30 เล่ม
  • ความรู้ทั่วไป - 29 เล่ม

บันเทิงคดี

แก้
 
ผู้ดับดวงอาทิตย์
 
อาณาจักรปลาทอง

สารคดี

แก้

ความรู้ทั่วไป

แก้
 
ปกจากหนังสือจากลูกคิดสู่คอมพิวเตอร์

ดูเพิ่ม

แก้

ดอกบัวไม่ยอมบาน

แก้