เสริมลาภ วสุวัต

เสริมลาภ วสุวัต หรือที่รู้จักในนาม ดร.เสริมลาภ วสุวัต ประธานชมรมผู้รักบัวแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุ์พืช[1]ในรัฐบาล เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ประเภท บัว มีผลงานด้านวิชาการ คิดค้นผสมพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ ๆ มากมาย ดูแลปลูกบัวพันธุ์ต่าง ๆ ให้กับวังสระปทุม

เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2473 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ พล.จ.หลวงประเสริฐศัสตราวุธ (ลาภ วสุวัต) และ นางทองสุก วสุวัต ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ นางศศิธร (นามสกุลเดิม: มุตตามระ) วสุวัต มีบุตรชายหญิงอย่างละคน

ดร.เสริมลาภ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขากสิกรรมและสัตวบาล, ปริญญาโท พืชไร่ พืชสวนมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี และปริญญาเอกโรคพืช พันธุ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2502 ด้านพืชผัก, พืชหัว, พืชเส้นใย, พืชน้ำมัน และยางพาราตามลำดับ และเป็นอาจารย์พิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจเรื่องบัวในปี พ.ศ. 2521 เพราะที่บ้านปลูกไม้ดอกขาย ทั้งหน้าวัว, หวาย และดอกไม้ต่างประเทศพวกแกลดิโอลัส แอสเตอร์ แต่ตอนหลังไม่มีเวลาดูแลรักษา เลยลงเอยที่บัว ซึ่งกลายมาเป็นผลงานต่าง ๆ มากมาย[2]

ดร.เสริมลาภ วสุวัต ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557 ด้วยอาการปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง สิริอายุได้ 83 ปี พิธีพระราชเพลิงศพมีขึ้น ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/009/388.PDF
  2. "ประวัติของ ดร.เสริมลาภ วสุวัต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-08. สืบค้นเมื่อ 2012-05-08.
  3. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เพลิงศพนายเสริมลาภ วสุวัต". ช่อง 7. 13 July 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-15. สืบค้นเมื่อ 14 July 2014.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๖, ๘ มิถุนายน ๒๕๒๒
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้