สาทิส อินทรกำแหง (14 มีนาคม พ.ศ. 246928 ตุลาคม พ.ศ. 2555) เป็นนักเขียนและบรรณาธิการหนังสือ, ผู้ริเริ่มและเผยแพร่การแพทย์แบบผสมผสาน และการรักษาสุขภาพตามหลักธรรมชาติ เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางสุขภาพแบบชีวจิต และเป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2549

สาทิส อินทรกำแหง
DoctorSatis.jpg
นามปากกา:คีตกร
จ.มงคลขจร
สาทิส
จ.กฤตัญชลี
ตุลย์ ศิริทรรศน์
เกิด: 14 มีนาคม พ.ศ. 2469
อำเภอบางรัก
ไทย จังหวัดพระนคร
ถึงแก่กรรม:28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (86 ปี)
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล
เขตจอมทอง
ไทย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ: นักเขียน
นักธรรมชาติบำบัด
บิดา:พันเอก พระศรีพิชัยบริบูรณ์ (เหมือน อินทรกำแหง)
มารดา:เชย อินทรกำแหง
คู่สมรส:สิงคโปร์ ฉินโฉม

ประวัติแก้ไข

สาทิส อินทรกำแหง หรือ ดร.สาทิส อินทรกำแหง เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2469 ที่อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันเอก พระศรีพิชัยบริบูรณ์ (เหมือน อินทรกำแหง) อดีตเจ้ากรมมณฑลทหารบกที่ 3 กับเชย อินทรกำแหง (มารดา) ข้าหลวงราชสำนัก[1] เป็นน้องชายของอุบาสิการัญจวน อินทรกำแหง[2] เดิมชื่อสาโรช แต่มารดามักเรียกว่าจงกล ต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นสาทิส ตามแนวนโยบายรัฐนิยมของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม จากนั้นเมื่อพระศรีพิชัยบริบูรณ์เกษียณอายุราชการ ก็เดินทางย้ายถิ่นฐานกลับไปยังจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นภูมิลำเนาเดิมของบิดา ซึ่งสาทิสมีโอกาสเป็นลูกมือผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณให้แก่บิดา รวมถึงเป็นลูกมือนวดแผนโบราณและผลิตยาพื้นบ้านช่วยเหลือมารดา ในการรักษาพระสงฆ์อาพาธ สมาชิกครอบครัว ตลอดจนชาวบ้านละแวกนั้น ชีวิตครอบครัว สาทิสสมรสกับฉินโฉม ชาวสิงคโปร์ มีบุตรคือปิยะ และธิดาคือภาสินี[1] สาทิสถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล[3] ขณะมีอายุ 86 ปี[4]

การศึกษาแก้ไข

ดร.สาทิส อินทรกำแหง จบการศึกษาระดับมัธยม ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จากนั้นเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ ร่วมกับแผนกวิชาการหนังสือพิมพ์ภาคสมทบ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อทางจิตวิทยาทดลอง (Experimental Psychology) ที่มหาวิทยาลัยออริกอน รัฐออริกอน, มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และวิทยาลัยแนสซอในมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเข้าอบรมศึกษาในหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่นโภชนาการ ชีวโมเลกุล แมคโครไบโอติกส์ การฝังเข็ม การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมวิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยออริกอน และมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก[1]

การทำงานแก้ไข

สาทิสเริ่มการทำงาน โดยเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ Sacred Heart ที่รัฐออริกอน[1], ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน[5] และผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อประโยชน์สูงสุด ประจำสหประชาชาติ[1] นอกจากนี้ ยังเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือกะดึงทอง[6] และ สยามสมัย [7] รวมถึงมีผลงานเขียนบทความวิจารณ์ดนตรีคลาสสิก[8] โดยใช้นามปากกาว่า คีตกร, จ.มงคลขจร, สาทิส, จ.กฤตัญชลี และ ตุลย์ ศิริทรรศน์ [1] และยังเคยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์รายวัน "ศานต์สยาม" [9]

ชีวจิตแก้ไข

สาทิสพาครอบครัวกลับมายังประเทศไทยเป็นการถาวร หลังจากที่เขาเกษียณอายุงาน ด้วยปณิธานในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ การแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated Medicine) เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ชาวไทยในการดูแลสุขภาพ และกลายเป็นผู้ให้กำเนิดแนวทางสุขภาพแบบชีวจิตในประเทศไทย ต่อมาร่วมกับชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งนิตยสารชีวจิตรายปักษ์ โดยสาทิสเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษาและคอลัมนิสต์ประจำ ตลอดจนมีงานเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย์[1] รวมถึงร่วมกับสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโทรทัศน์ กินอยู่อย่างชีวจิต[ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษเกี่ยวกับชีวจิต ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและที่สนใจ[1]

ผลงานหนังสือแก้ไข

 • จากดวงใจ - วิจารณ์ดนตรี
 • รอยทราย
 • สุดขอบฟ้า
 • ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ
 • ชีวจิต - ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • มะเร็งแห่งชีวิต (กันยายน 2541)
 • กูแน่ (ตุลาคม 2541)
 • เรื่องของภูมิชีวิต (มกราคม 2543)
 • ตอบคำถามสุขภาพ เล่ม 1 (มกราคม 2543)
 • การแพทย์ทางเลือก (กุมภาพันธ์ 2544)
 • ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 1 (กุมภาพันธ์ 2544)
 • ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 2 (มีนาคม 2544)
 • ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 3 (เมษายน 2545)
 • ตอบคำถามสุขภาพ เล่ม 2 (มกราคม 2546)
 • เตะสุดชีวิต (มีนาคม 2547)
 • ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ 70 (พฤษภาคม 2547)
 • กูไม่แน่ (มีนาคม 2548)
 • ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 4 (กุมภาพันธ์ 2550)

อ้างอิงแก้ไข