ไร้เดือน

(เปลี่ยนทางจาก ไร้จันทร์)

เพลงพระราชนิพนธ์ ไร้เดือน หรือ ไร้จันทร์ หรือ เกี่ยวกับเสียงนี้ No Moon เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 39 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน พ.ศ. 2508

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย ชื่อ "ไร้จันทร์" ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายชื่อ "ไร้เดือน"

มีเดียแก้ไข

  No Moon
  noicon
  คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  ไร้เดือน
  noicon
  คำร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์
  ไร้จันทร์
  noicon
  คำร้อง : อาจินต์ ปัญจพรรค์