แผ่นดินของเรา (เพลงพระราชนิพนธ์)

เกี่ยวกับเสียงนี้ แผ่นดินของเรา (อังกฤษ: Alexandra) เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34 ทรงพระราชนิพนธ์โอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทย ใน พ.ศ. 2502 โดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จไปรับด้วยพระองค์เองที่สนามบินดอนเมือง ระหว่างที่รอเครื่องบินลงจอดราว 10 นาที พระองค์ก็ตัดสินพระทัยที่จะพระราชนิพนธ์เพลงต้อนรับเจ้าหญิงในการมาเยือนครั้งนี้โดยพระองค์ก็พระราชนิพนธ์ทำนองเพลงภายในเวลาไม่กี่นาที จากนั้นก็ส่งโน้ตนั้นให้ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์เนื้อร้องใส่ทำนองเพลงนั้นทันทีเพื่อให้ทันงานเลี้ยงรับรองที่ศาลาผกาภิรมย์ในสวนจิตรลดาค่ำวันนั้น

กระทั่งกาลเวลาผ่านไปถึง พ.ศ. 2516 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อขอพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์อเล็กซานดราให้ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ใส่คำร้องภาษาไทยถวายแต่เนื่องจากเดิมเพลงพระราชนิพนธ์อเล็กซานดรามีเพียง 16 ห้องเท่านั้นทำให้คำร้องที่ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ประพันธ์ขึ้นเกินและไม่เข้ากับทำนองที่มีอยู่เดิมจึงได้พระราชนิพนธ์ทำนองท่อนกลางและท่อนท้ายเพิ่มเติมจนครบ 32 ห้อง

มีเดียแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข