แผ่นดินของเรา (เพลงพระราชนิพนธ์)

ไม่พบไฟล์เสียง "Alexandra.ogg" (อังกฤษ: Alexandra) เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34 ทรงพระราชนิพนธ์โอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทย ใน พ.ศ. 2502 โดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จไปรับด้วยพระองค์เองที่สนามบินดอนเมือง ระหว่างที่รอเครื่องบินลงจอดราว 10 นาที พระองค์ก็ตัดสินพระทัยที่จะพระราชนิพนธ์เพลงต้อนรับเจ้าหญิงในการมาเยือนครั้งนี้โดยพระองค์ก็พระราชนิพนธ์ทำนองเพลงภายในเวลาไม่กี่นาที จากนั้นก็ส่งโน้ตนั้นให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชประพันธ์เนื้อร้องใส่ทำนองเพลงนั้นทันทีเพื่อให้ทันงานเลี้ยงรับรองที่ศาลาผกาภิรมย์ในสวนจิตรลดาค่ำวันนั้น

"แผ่นดินของเรา"
เพลงพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ชื่อภาษาอังกฤษAlexandra
เผยแพร่1 ตุลาคม พ.ศ. 2502
ผู้ประพันธ์ดนตรีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้ประพันธ์เนื้อเพลงหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (ภาษาอังกฤษ)
หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค (ภาษาไทย)

กระทั่งกาลเวลาผ่านไปถึง พ.ศ. 2516 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อขอพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์อเล็กซานดราให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ใส่คำร้องภาษาไทยถวายแต่เนื่องจากเดิมเพลงพระราชนิพนธ์อเล็กซานดรามีเพียง 16 ห้องเท่านั้นทำให้คำร้องที่ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ประพันธ์ขึ้นเกินและไม่เข้ากับทำนองที่มีอยู่เดิมจึงได้พระราชนิพนธ์ทำนองท่อนกลางและท่อนท้ายเพิ่มเติมจนครบ 32 ห้อง

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้